เรียนภาษาไทย 高田馬場のタイ語教室

2013年4月 5月 金曜日 19:00
場所 806号教室 泰日文化倶楽部
先生 だいぶ日本語が話せるようになったタイ人
生徒  3-4人
教材 4月から新しいテキスト
บทที่ ๑ วันสงกรานต์
บทที่ ๒ ประเพณีรดน้ำดำหัว

2013年5月31日 金曜日
場所 806号教室 泰日文化倶楽部
先生 タイ人
生徒 4人
บทที่ ๒ ประเพณีรดน้ำดำหัว
タイ語作文 これはやはり難しい0 件のコメント:

コメントを投稿