ภาษาไทย タイ 小学校の国語教科書 ป.๔ เล่ม ๑


บทที่ ๑ นายพรานเลี้ยงหมีแนะนำ หนังสือเรียนภาษาไทย

(1) หนังสือเรียนภาษาไทย

ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปีืที่ ๔ เล่ม ๑

ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศัักราช ๒๕๓๓
   พิมพ์ครั้งที่หก พ.ศ.๒๕๔๓
        

(2) สารบัญ
๑ นายพรานเลี้ยงหมี
๒ เคล็ดลับของแม่
๓ คนดีศรีรัตนโกสินทร์
๔ บ้านหลังใหม่
    ของปูเสฉวน
๕ พระร่วงพ่อเมืิองละโว้ได้
   เป็นพระเจ้ากรุงสุโขทัย
๖ เยื่อใยไมตรี
๗ พื้นบ้าน พื้นเมืองรัก
๘ คอมพิวเตอร์เพื่อนรัก
๙ พระอภัยมณี
    ตอนสุดสาึครตามหาพระบิดา
    และเข้าเมืองผีดิบ

(3) บทที่ ๑  นายพรานเลี้ยงหมี
      เรื่องนายพรานเลี้ยงหมี เป็นนิทานที่นายปาล เปรียญ
      แต่งในสมัยรัชกาลที่ ๕ และลงพิมพ์ในหนังสือวชิรญาณ
สรุป 
เมื่อห้าปีที่แล้ว(2005) ผมซื้อหนังสือเรียนภาษาไทยที่ร้องขาย
        หนังสือใกล้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกรุงเทพฯ
         เมื่อก่อน ผมไม่เข้าใจเรื่องนายพรานเลี้ยงหมีเลย
         ตอนนี้ ผมเข้่าใจเรื่องนี้้่ิ ร้อยละ75
         เรื่องนี้้่ิสำหรับเด็ก  แต่คำศัพท์ยากมาก
         อาจารย์ตูนอัดเสียงเรื่องนี้้่ิ ขอบคุณมากครับ


0 件のコメント:

コメントを投稿