ภาษาไทยタイ語 類別詞

タイ語の特徴のひとつに名詞の類別詞がある。 種類がたくさんあり、覚えるのが難しい


กงจักร /// [ลักษณนาม] กง,วง
กงธนู /// [ลักษณนาม] คัน
กบ /// [ลักษณนาม] ตัว
กรงขัง /// [ลักษณนาม] กรง
กรรไกร /// [ลักษณนาม] เล่ม
กรวด /// [ลักษณนาม] ก้อน
กรอบพระ /// [ลักษณนาม] กรอบ,อัน
กระจก /// [ลักษณนาม] แผ่น,บาน
กระจับปี่ /// [ลักษณนาม] คัน
กระจาด /// [ลักษณนาม] ใบ
กระแจะ  /// [ลักษณนาม] วง,คู่
กระโจม /// [ลักษณนาม] หลัง
กระชอน /// [ลักษณนาม] อัน
กระชัง /// [ลักษณนาม] ใบ
กระชาย /// [ลักษณนาม] แง่ง,หัว
กระชุ /// [ลักษณนาม] ใบ
กระเช้า /// [ลักษณนาม] ใบ
กระแชง /// [ลักษณนาม] ผืน
กระด้ง /// [ลักษณนาม] ใบ
กระดอง /// [ลักษณนาม] กระดอง,ฝา
กระดาน /// [ลักษณนาม] แผ่น
กระดานดำ /// [ลักษณนาม] แผ่น
กระดุม /// [ลักษณนาม] เม็ด
กระดูก /// [ลักษณนาม] ท่อน,ชิ้น
กระต๊อบ /// [ลักษณนาม] หลัง
กระต่าย /// [ลักษณนาม] ตัว
กระติก /// [ลักษณนาม] ใบ
กระถาง /// [ลักษณนาม] ใบ,ลูก
กระโถน /// [ลักษณนาม] ใบ,ลูก
กระทง /// [ลักษณนาม] ใบ
กระทรวง /// [ลักษณนาม] กระทรวง
กระเทียม /// [ลักษณนาม] หัว,กลีบ,จุก
กระบวย /// [ลักษณนาม] อัน
กระบอก /// [ลักษณนาม] อัน
กระบองเพชร /// [ลักษณนาม] ต้น
กระบี่ /// [ลักษณนาม] เล่ม
กระบุง /// [ลักษณนาม] ใบ,ลูก
กระเบื้อง /// [ลักษณนาม] แผ่น
กระป๋อง /// [ลักษณนาม] ใบ
กระปุก /// [ลักษณนาม] ใบ
กระเป๋า /// [ลักษณนาม] ใบ
กระโปรง /// [ลักษณนาม] ตัว
กระสวย /// [ลักษณนาม] อัน
กระสอบ /// [ลักษณนาม] ใบ
กระสุน /// [ลักษณนาม] ลูก,นัด  
กรับ /// [ลักษณนาม] คู่
กริช /// [ลักษณนาม] เล่ม     
กลด /// [ลักษณนาม] คัน
กลอง /// [ลักษณนาม] ใบ,ลูก
กล่อง /// [ลักษณนาม] ใบ,กล่อง,ลูก
กล้อง /// [ลักษณนาม] กล้อง
กลอย /// [ลักษณนาม] หัว
กษัตริย์ /// [ลักษณนาม] พระองค์
ก๊อก /// [ลักษณนาม] ก๊อก
กองกอย /// [ลักษณนาม] ตัว
กองทัพ /// [ลักษณนาม] กองทัพ
กองพล /// [ลักษณนาม] กองพล
กะละปังหา /// [ลักษณนาม] กิ่ง,ต้น
กะละมัง /// [ลักษณนาม] ใบ,ลูก
กังหัน /// [ลักษณนาม] ตัว
กันชน /// [ลักษณนาม] อัน
กันสาด /// [ลักษณนาม] อัน,ด้าน
กัลปพฤกษ์ /// [ลักษณนาม] ต้น
ก้าม /// [ลักษณนาม] ก้าม
การ์ตูน /// [ลักษณนาม] ตัว,เรื่อง
กาสาวพัสตร์ /// [ลักษณนาม] ผืน
กำไล /// [ลักษณนาม] วง
กินนร /// [ลักษณนาม] ตัว,ตน
กุญแจ /// [ลักษณนาม] ดอก,ลูก
กุฎี /// [ลักษณนาม] หลัง
เกวียน /// [ลักษณนาม] เล่ม
เกียร์ /// [ลักษณนาม] ชุด
เกี๊ยะ /// [ลักษณนาม] คู่
แก้ว /// [ลักษณนาม] ใบ
โกดัง /// [ลักษณนาม] หลัง
ขน /// [ลักษณนาม] เส้น
ขนม /// [ลักษณนาม] ชิ้น
ขนมครก /// [ลักษณนาม] ฝา,คู่
ขนมจีน /// [ลักษณนาม] จับ,หัว
ขมิ้น /// [ลักษณนาม] แง่ง,หัว
ขลุ่ย /// [ลักษณนาม] เลา
ขวาน /// [ลักษณนาม] เล่ม
ขอ /// [ลักษณนาม] ตัว
ตะขอ /// [ลักษณนาม] ตัว
ขอสับ /// [ลักษณนาม] อัน
ขัน /// [ลักษณนาม] ใบ
ข่าย /// [ลักษณนาม]ผืน
ข้าว /// [ลักษณนาม]เม็ด
ข้าวเกรียบ /// [ลักษณนาม]แผ่น
ข้าวต้มผัด /// [ลักษณนาม] มัด,กลีบ
ข้าวตอก /// [ลักษณนาม]ดอก
ข้าวโพด /// [ลักษณนาม]ฝัก
ข้าวเม่าทอด /// [ลักษณนาม] ลูก,แพ
ข้าวหลาม /// [ลักษณนาม] กระบอก
ขิง /// [ลักษณนาม] แง่ง,หัว
ขิม /// [ลักษณนาม] ตัว
เข่ง /// [ลักษณนาม] ใบ,ลูก
เขต /// [ลักษณนาม] เขต
เข็ม /// [ลักษณนาม] เล่ม
เข็มขัด /// [ลักษณนาม] เส้น,สาย
เข็มหมุด /// [ลักษณนาม] ตัว
ภูเขา /// [ลักษณนาม] เขา,ภูเขา
เขา(สัตว์)  /// [ลักษณนาม] เขา,ข้าง,คู่
เขื่อน /// [ลักษณนาม] เขื่อน
ไข่ /// [ลักษณนาม] ฟอง
ไข่มุก /// [ลักษณนาม] เม็ด
คทา /// [ลักษณนาม] อัน,เล่ม
คบเพลิง /// [ลักษณนาม] อัน,ดุ้น
ครก /// [ลักษณนาม] ใบ,ลูก
ครอบครัว /// [ลักษณนาม] ครอบครัว
ครีบ /// [ลักษณนาม] ครีบ
ครุฑ /// [ลักษณนาม] ครุฑ
คลอง /// [ลักษณนาม] คลอง
คลินิก /// [ลักษณนาม] แห่ง
คอก /// [ลักษณนาม] คอก
ค้อน /// [ลักษณนาม] เต้า
คอนเสิร์ต /// [ลักษณนาม] วง
คอมพิวเตอร์ /// [ลักษณนาม] เครื่อง
คันฉ่อง /// [ลักษณนาม] อัน
คันไถ /// [ลักษณนาม] คัน
คาง /// [ลักษณนาม] คาง
ค่าย /// [ลักษณนาม] ค่าย
คาราวาน /// [ลักษณนาม] กอง
คีม /// [ลักษณนาม] อัน,เล่ม
คุก /// [ลักษณนาม] แห่ง,คุก
คุกกี้ /// [ลักษณนาม] ชิ้น,อัน
คูหา /// [ลักษณนาม] คูหา
เค้ก /// [ลักษณนาม] ชิ้น,อัน
เคเบิล /// [ลักษณนาม] เส้น,สาย
เครื่องบันทึกเสียง /// [ลักษณนาม] เครื่อง
เครื่องบิน /// [ลักษณนาม] ลำ,เครื่อง
เครื่องแบบ /// [ลักษณนาม] ชุด
เครื่องร่อน /// [ลักษณนาม] ลำ
เคียว /// [ลักษณนาม] เล่ม
แคร่ /// [ลักษณนาม] แคร่
โคม /// [ลักษณนาม] ดวง,ใบ,ลูก
โคลง /// [ลักษณนาม] บท
ฆ้อง /// [ลักษณนาม] ใบ,ลูก
งวง /// [ลักษณนาม] งวง
งอบ /// [ลักษณนาม] ใบ
งาช้าง /// [ลักษณนาม] กิ่ง
ง้าว /// [ลักษณนาม] เล่ม
งิ้ว /// [ลักษณนาม] ตัว,ใบ
จดหมาย /// [ลักษณนาม] ฉบับ
จรวด /// [ลักษณนาม] ลำ
จอ /// [ลักษณนาม] ผืน,จอ
จอบ /// [ลักษณนาม] เล่ม
จะเข้ /// [ลักษณนาม] ตัว
จักร /// [ลักษณนาม] คัน,หลัง
จังหวัด /// [ลักษณนาม] จังหวัด
จาก /// [ลักษณนาม] ตับ
จาน /// [ลักษณนาม] ใบ,ลูก
จานบิน /// [ลักษณนาม] ลำ
จานผี /// [ลักษณนาม]  ลำ
จานเสียง /// [ลักษณนาม]  แผ่น
จิต /// [ลักษณนาม] ดวง
จีวร /// [ลักษณนาม] ผืน
จุลสาร /// [ลักษณนาม] ฉบับ,เล่ม
เจดีย์ /// [ลักษณนาม] องค์
แจกัน /// [ลักษณนาม] ใบ
ใจ /// [ลักษณนาม] ดวง
ดวงใจ /// [ลักษณนาม] ดวง
หัวใจ /// [ลักษณนาม] ดวง
ฉลองพระองค์ /// [ลักษณนาม] องค์
ฉลองพระบาท  /// [ลักษณนาม]  ข้าง,คู่,องค์
ฉัตร /// [ลักษณนาม] คัน
ฉาง /// [ลักษณนาม] หลัง
ฉาบ /// [ลักษณนาม] ข้าง,คู่
โฉนด /// [ลักษณนาม] ฉบับ
ฉิ่ง /// [ลักษณนาม] ข้าง,คู่
ฉมวก /// [ลักษณนาม] เล่ม
ชฎา /// [ลักษณนาม] หัว
ชนัก /// [ลักษณนาม] เล่ม
ชมรม /// [ลักษณนาม] ชมรม
ช้อน /// [ลักษณนาม] คัน
ชอล์ก /// [ลักษณนาม] แท่ง,กล่อง
ชะลอม /// [ลักษณนาม] ใบ,ลูก
ชะแลง /// [ลักษณนาม] อัน
ช้าง /// [ลักษณนาม] เชือก
ชานชาลา  /// [ลักษณนาม] ชาน
ชานหมาก /// [ลักษณนาม] คำ
ชายแครง /// [ลักษณนาม] ผืน
ชิงช้าสวรรค์ /// [ลักษณนาม] เครื่อง
ชุมทาง /// [ลักษณนาม] ชุมทาง
ชุมสายโทรศัพท์ /// [ลักษณนาม] ชุมสาย
เช็ค /// [ลักษณนาม] ฉบับ,ใบ,เล่ม
เชิงเทียน /// [ลักษณนาม] อัน,ข้าง,คู่
แชร์ /// [ลักษณนาม] มือ,วง
ซอ /// [ลักษณนาม] คัน
ซอง /// [ลักษณนาม] ซอง
ซากศพ /// [ลักษณนาม] ซาก
ซาลาเปา /// [ลักษณนาม] ลูก,ใบ
ซิการ์ /// [ลักษณนาม] มวน
ซิ่น /// [ลักษณนาม] ถุง,ผืน
ซิป /// [ลักษณนาม] อัน,เส้น,สาย
ซี่โครง /// [ลักษณนาม] ซี่
ซุง /// [ลักษณนาม] ท่อน,ต้น
เซียมซี /// [ลักษณนาม] ติ้ว
โซ่ /// [ลักษณนาม] เส้น,สาย
ฌาปนสถาน /// [ลักษณนาม] แห่ง
ญัตติ /// [ลักษณนาม] ญัตติ
ฎีกา /// [ลักษณนาม] ฎีกา
ฐาน /// [ลักษณนาม] ฐาน  
ฐานทัพ /// [ลักษณนาม] ฐานทัพ
เณร /// [ลักษณนาม] รูป
สามเณร /// [ลักษณนาม] รูป
ดนตรี /// [ลักษณนาม] วง
ดราฟต์ /// [ลักษณนาม] ฉบับ,ใบ
ดวงใจ /// [ลักษณนาม] ดวง
ดวงตราไปรษณีย์ /// [ลักษณนาม] ดวง
ดวงตา /// [ลักษณนาม] ดวง
ดอกจัน /// [ลักษณนาม] ตัว
ดอกไม้ /// [ลักษณนาม] ดอก,ช่อ,พวง
ดั้งจมูก /// [ลักษณนาม] ดั้ง
ด่าน /// [ลักษณนาม] ด่าน
ดาบ /// [ลักษณนาม] เล่ม
ดาบส /// [ลักษณนาม] ตน
ดารา /// [ลักษณนาม] ดาว
ดาว /// [ลักษณนาม] ดาว
ดาวตก /// [ลักษณนาม] ดวง
ดินสอ /// [ลักษณนาม] แท่ง
ดุริยางค์ /// [ลักษณนาม] วง
ดุม /// [ลักษณนาม] เม็ด
เดือย /// [ลักษณนาม] อัน
ไดนาโม /// [ลักษณนาม] ลูก
ตถาคต /// [ลักษณนาม] องค์
ตระกูล /// [ลักษณนาม] ตระกูล
ตรา /// [ลักษณนาม] ดวง
ตรายาง /// [ลักษณนาม] อัน
ตราสาร /// [ลักษณนาม]  ฉบับ
ตรี /// [ลักษณนาม] เล่ม
ตลับ /// [ลักษณนาม] ใบ,ลูก
ตลับลูกปืน /// [ลักษณนาม] ตลับ
ตลาด /// [ลักษณนาม] ตลาด
ตลาดหลักทรัพย์ /// [ลักษณนาม] แห่ง
ตวัก /// [ลักษณนาม] อัน
ตะกร้อ /// [ลักษณนาม] ลูก
ตะกร้า /// [ลักษณนาม] ลูก
ตะเกียง /// [ลักษณนาม] ดวง
ตะเกียบ /// [ลักษณนาม] ข้าง,คู่
ตะขอ /// [ลักษณนาม] ตัว,คู่
ตะไบ /// [ลักษณนาม] เล่ม,อัน
ตะปู /// [ลักษณนาม] ตัว,ดอก
ตะโพน /// [ลักษณนาม] ใบ,ลูก
ตะวัน /// [ลักษณนาม] ดวง
ตะหลิว /// [ลักษณนาม] อัน
ตั่ง /// [ลักษณนาม] ตัว
ตั๋ว /// [ลักษณนาม] ใบ
ตัวโน้ต /// [ลักษณนาม] ตัว
ตาข่าย /// [ลักษณนาม] ผืน,ปาก
ตาชั่ง /// [ลักษณนาม] เครื่อง
ตำรับ /// [ลักษณนาม] ตำรับ
ตำรา /// [ลักษณนาม] เล่ม,ฉบับ
ตุ๊กตา /// [ลักษณนาม] ตัว
ตุ่ม /// [ลักษณนาม] ใบ,ลูก
โต๊ะ /// [ลักษณนาม] ตัว
ไต้ฝุ่น /// [ลักษณนาม] ลูก
ถนน /// [ลักษณนาม] สาย
ถาด /// [ลักษณนาม] ใบ
ถ้ำ /// [ลักษณนาม] ถ้ำ
ถุงเท้า /// [ลักษณนาม] ข้าง,คู่
เถระ /// [ลักษณนาม] รูป
โถส้วม /// [ลักษณนาม] โถ
ทวน /// [ลักษณนาม] เล่ม
ทวีป /// [ลักษณนาม] ทวีป
ทองคำเปลว /// [ลักษณนาม] แผ่น
ทะเล /// [ลักษณนาม] แห่ง
ทัพ /// [ลักษณนาม] กอง,ทัพ
ทางหลวง /// [ลักษณนาม] สาย
ที่ดิน /// [ลักษณนาม] แปลง,ผืน
ที่นอน /// [ลักษณนาม] ผืน,แผ่น
เทพเจ้า /// [ลักษณนาม] องค์
เทวดา /// [ลักษณนาม] องค์
เทียน /// [ลักษณนาม] เล่ม
เทือกเขา /// [ลักษณนาม] เทือก
โทรทัศน์ /// [ลักษณนาม] เครื่อง
ธงชาติ /// [ลักษณนาม] ผืน
ธนบัตร /// [ลักษณนาม] ใบ,ฉบับ
ธนาคาร /// [ลักษณนาม] ธนาคาร,แห่ง
ธนาณัติ /// [ลักษณนาม] ฉบับ,ใบ
ธรรมาสน์ /// [ลักษณนาม] หลัง
ธูป /// [ลักษณนาม] ดอก
นม /// [ลักษณนาม] เต้า
นรก /// [ลักษณนาม] ขุม
นักบวช /// [ลักษณนาม] รูป
นักบุญ /// [ลักษณนาม] รูป
นา /// [ลักษณนาม] แปลง,ผืน
นางฟ้า /// [ลักษณนาม] องค์
นาฬิกา /// [ลักษณนาม] เรือน
น้ำพุ /// [ลักษณนาม] สาย,ที่,แห่ง,อ่าง
นิตยสาร /// [ลักษณนาม] ฉบับ
นิทาน /// [ลักษณนาม] เรื่อง
บทกลอน /// [ลักษณนาม] บท
บทความ /// [ลักษณนาม] เรื่อง
บังกะโล /// [ลักษณนาม] หลัง
บัตรเชิญ /// [ลักษณนาม] บัตร
บัตรประจำตัว /// [ลักษณนาม] ฉบับ
บาตร /// [ลักษณนาม] ใบ,ลูก
บาทหลวง /// [ลักษณนาม] รูป
บายศรี /// [ลักษณนาม] สำรับ
บุหรี่ /// [ลักษณนาม] มวน
เบ็ด /// [ลักษณนาม] ตัว
ใบมีดโกน /// [ลักษณนาม] ใบ
ปฏิทิน /// [ลักษณนาม] ฉบับ,แผ่น,อัน
ประกาศนียบัตร /// [ลักษณนาม] ฉบับ
ประทุน /// [ลักษณนาม] หลัง
ปลิง /// [ลักษณนาม] ตัว
 ปิ่นโต /// [ลักษณนาม] ใบ,เถา,สาย
ปี่ /// [ลักษณนาม] เลา
ปี่พาทย์ /// [ลักษณนาม] วง,ราง
ปืน /// [ลักษณนาม] กระบอก
เปียโน /// [ลักษณนาม] หลัง
แปรง /// [ลักษณนาม] อัน
ผ้ากฐิน /// [ลักษณนาม] ชุด,ไตร
ผ้าซิ่น /// [ลักษณนาม] ผืน,ถุง
ผ้าถุง /// [ลักษณนาม] ถุง
ผ้าบังสุกุล /// [ลักษณนาม] ผืน
เผือก /// [ลักษณนาม] หัว
ฝอยทอง /// [ลักษณนาม] แพ
ฝี /// [ลักษณนาม] หัว
ไฝ /// [ลักษณนาม] เม็ด
พยาน /// [ลักษณนาม] คน,ปาก
พระโกศ /// [ลักษณนาม] องค์
พระขรรค์ /// [ลักษณนาม] เล่ม
พระเจ้าอยู่หัว /// [ลักษณนาม] พระองค์
พระตำหนัก /// [ลักษณนาม] องค์
พระธำมรงค์ /// [ลักษณนาม] องค์
พระพุทธรูป /// [ลักษณนาม] องค์
พระสงฆ์ /// [ลักษณนาม] รูป
พริก /// [ลักษณนาม] เม็ด
พวงมาลัย /// [ลักษณนาม] พวง
พิณ /// [ลักษณนาม] คัน
พินัยกรรม /// [ลักษณนาม] ฉบับ
พิมเสน /// [ลักษณนาม] เกล็ด
พู่กัน /// [ลักษณนาม] ด้าม,เล่ม
ไพ่ /// [ลักษณนาม] สำรับ
ฟัน /// [ลักษณนาม] ซี่,แถว
ฟิล์ม /// [ลักษณนาม] แผ่น,ม้วน
ไฟฉาย /// [ลักษณนาม] กระบอก
ภัตตาคาร /// [ลักษณนาม] แห่ง
ภาพยนตร์ /// [ลักษณนาม] เรื่อง
ภิกษุ /// [ลักษณนาม] รูป
ภูเขา /// [ลักษณนาม] ลูก
มณฑป /// [ลักษณนาม] หลัง
มโนราห์ /// [ลักษณนาม] ตัว,เรื่อง
มรสุม /// [ลักษณนาม] ลูก
 มโหรี /// [ลักษณนาม] วง
มอเตอร์ /// [ลักษณนาม] หัว
มัมมี่ /// [ลักษณนาม] ศพ
มู่ลี่ /// [ลักษณนาม] ผืน,ม้วน
เมฆ /// [ลักษณนาม] กลุ่ม,ก้อน
แม่น้ำ /// [ลักษณนาม] สาย
ไม้กวาด /// [ลักษณนาม] อัน
ไม้ขีดไฟ /// [ลักษณนาม] ก้าน,กลัด,กล่อง,แผง,ห่อ
ไม้คาน /// [ลักษณนาม] เล่ม,อัน
ไม้ตีพริก /// [ลักษณนาม] อัน
ไม้อัด /// [ลักษณนาม] แผ่น
ยมทูต /// [ลักษณนาม] ตน
ยมบาล /// [ลักษณนาม] ตน
ยมราช /// [ลักษณนาม] องค์
ยักษ์ /// [ลักษณนาม] ตน
ยางลบ /// [ลักษณนาม] ก้อน,แท่ง,อัน
โยธวาทิต /// [ลักษณนาม] วง
รถ /// [ลักษณนาม] คัน
รถไฟ /// [ลักษณนาม] ขบวน
ร่มชูชีพ /// [ลักษณนาม] ชุด
รวงผึ้ง /// [ลักษณนาม] รวง
ระนาด /// [ลักษณนาม] ลูก,ผืน,ราง
ระบำ /// [ลักษณนาม] ชุด,วง
ระหัด /// [ลักษณนาม] ตัว,เครื่อง
รัดประคด /// [ลักษณนาม] ผืน
รายงาน /// [ลักษณนาม] ฉบับ,เรื่อง
รุ้งกินน้ำ /// [ลักษณนาม] ตัว
เรือ /// [ลักษณนาม] ลำ
เรือน /// [ลักษณนาม] หลัง
เรือนจำ /// [ลักษณนาม] เเห่ง
โรงเรียน /// [ลักษณนาม] โรง
ลวด /// [ลักษณนาม] เส้น,ขด,ม้วน
ลอดช่อง /// [ลักษณนาม] ตัว
ละคร /// [ลักษณนาม] ตัว,โรง,คณะ
ลัง /// [ลักษณนาม] ใบ,ลัง
ลัทธิ /// [ลักษณนาม] ลัทธิ
ลำตัด /// [ลักษณนาม] คณะ,วง
ลำธาร /// [ลักษณนาม] สาย
ลิปสติก /// [ลักษณนาม] แท่ง
ลิฟต์ /// [ลักษณนาม]ตัว
ลูกกระดุม /// [ลักษณนาม]เม็ด,สำรับ
ลูกกวาด /// [ลักษณนาม]เม็ด
ลูกคิด /// [ลักษณนาม]ราง,ลูก
ลูกน้ำ  /// [ลักษณนาม]ตัว
ลูกปัด /// [ลักษณนาม]เม็ด,ลูก
ลูกปืน /// [ลักษณนาม]ลูก,นัด
ลูกหนี้ /// [ลักษณนาม]คน,ราย
ลูกเห็บ /// [ลักษณนาม]เม็ด,ก้อน,ลูก
เลื่อย /// [ลักษณนาม]ปื้น
โลง /// [ลักษณนาม] โลง
วงเวียน (เครื่องมือสำหรับเขียนวงกลม)  /// [ลักษณนาม]อัน
วนอุทยาน /// [ลักษณนาม] แห่ง
วอ /// [ลักษณนาม] คัน,หลัง
ว่าว /// [ลักษณนาม] ตัว
วิมาน /// [ลักษณนาม] องค์
วิหาร /// [ลักษณนาม]หลัง
ไวโอลิน /// [ลักษณนาม] คัน
ศพ /// [ลักษณนาม] ศพ
ศร /// [ลักษณนาม] คัน
ศาลพระภูมิ /// [ลักษณนาม] ศาล,หลัง
ศาลา /// [ลักษณนาม] หลัง
สงฆ์ /// [ลักษณนาม] รูป
สตางค์ /// [ลักษณนาม]สตางค์
สถูป /// [ลักษณนาม] องค์
สนับมือ /// [ลักษณนาม] อัน
สบู่ /// [ลักษณนาม] ก้อน
สไบ /// [ลักษณนาม] ผืน
สมอเรือ /// [ลักษณนาม] ตัว
สมุด /// [ลักษณนาม] เล่ม
สร้อย /// [ลักษณนาม] เส้น
สลากกินแบ่ง /// [ลักษณนาม] ฉบับ,ใบ
สวิง /// [ลักษณนาม] ปาก
สังข์ /// [ลักษณนาม] ขอน
สัตว์ /// [ลักษณนาม] ตัว
สัปทน /// [ลักษณนาม] คัน
สามเณร /// [ลักษณนาม] รูป
สายพาน /// [ลักษณนาม] เส้น
สาแหรก /// [ลักษณนาม] ข้าง,คู่
สิว /// [ลักษณนาม] เม็ด
สิ่ว /// [ลักษณนาม] เล่ม,ปาก,อัน
เสียม /// [ลักษณนาม] เล่ม
โสร่ง /// [ลักษณนาม] ตัว,ผืน
สถาบัน /// [ลักษณนาม] สถาบัน
ส้อม /// [ลักษณนาม] คัน
หน่วยกิต /// [ลักษณนาม] หน่วยกิต
หน่อไม้ /// [ลักษณนาม] หน่อ
หนังสือพิมพ์  /// [ลักษณนาม] ฉบับ
หน้าต่าง /// [ลักษณนาม] บาน,ช่อง
หมวก /// [ลักษณนาม] ใบ,ลูก
หม้อ /// [ลักษณนาม] ใบ,ลูก
หมอน /// [ลักษณนาม] ใบ,ลูก
หลอด /// [ลักษณนาม] หลอด
หวี /// [ลักษณนาม] เล่ม
หอไตร /// [ลักษณนาม] หลัง
หอประชุม /// [ลักษณนาม] หลัง
หัวโขน /// [ลักษณนาม] หัว
หิน /// [ลักษณนาม] ก้อน
หีบ /// [ลักษณนาม] ใบ,ลูก
หีบเพลงเป่า /// [ลักษณนาม] อัน
หุบเขา /// [ลักษณนาม] แห่ง
เห็ด /// [ลักษณนาม] ดอก
เหรียญ /// [ลักษณนาม] เหรียญ,อัน
แห /// [ลักษณนาม] ปาก
อกไก่ /// [ลักษณนาม] ตัว
อนุสาวรีย์ /// [ลักษณนาม] แห่ง
อวน /// [ลักษณนาม] ปาก
อัครชายา /// [ลักษณนาม] องค์
อัครมเหสี /// [ลักษณนาม] องค์
อัฐบริขาร /// [ลักษณนาม] ชุด
อัปสร /// [ลักษณนาม] นาง
อาศรม /// [ลักษณนาม] หลัง
อิฐ /// [ลักษณนาม] ก้อน
อังสะ /// [ลักษณนาม] ตัว
ออร์แกน /// [ลักษณนาม] เครื่อง,หลัง,ตัว
อสุรกาย /// [ลักษณนาม] ตน
อ่าง /// [ลักษณนาม] ใบ,ลูก
อ่าว /// [ลักษณนาม] อ่าว
อาสนะ /// [ลักษณนาม] ที่,ผืน
อำเภอ /// [ลักษณนาม] อำเภอ
เฮลิคอปเตอร์ /// [ลักษณนาม] เครื่อง,ลำ
ไฮโดรมิเตอร์ /// [ลักษณนาม] ตัว,อัน


0 件のコメント:

コメントを投稿