ภาษาไทย試験 語彙力テスト 2012年1月


2012年1月22日 13:00- タイ語・語彙力テスト 泰日文化倶楽部
受けるのはひとりなので、試験用紙をもらって、自宅で問題を解いた。
タイ語・語彙力テストは2011年の1月から 数えて5回目になる。
問題はあまり難しくなかったが、基本的なことがわかっていないことがわかった。

先生の採点してもらった。 家で調べながらと解いたので正解率 80% 
実力は 約50%  一番の問題点はコンピュータで日本語を打てるが、手書きでは日本語が書けない。ค่าธรรมเนียม
手数料
หนังสือเดินทางเลขที่
旅券番号
มืออาชีพ
玄人
ของต้องห้าม
輸出入禁止品
ใบยินยอม
同意書
รายละเอียดของ
明細
คำเตือน
警告
อาวุธปืน

วัตถุออกฤทธ์ต่อจิตประสาท          
向精神薬
กฎหมาย
法律
ศาล
裁判所
ท่าอากาศยาน
空港
นักบิน
機長
ค่าเช่าบ้าน
家賃
ยาเสพติด
麻薬
ชำระเงิน
お金を払う
สัญญาณ
信号 合図
น้ำเกลือ
塩水 点滴
ตรวจอุณหภูมิร่างกาย
体温を測る
ผู้โดยสาร
乗客
ใบเสร็จ
領収書
ต่างประเทศ
外国
วัตถุระเบด
爆発物
พระพุทธรูป
仏像
คดี
事件
ทนายความ
弁護士
ท่าเรือ

ลูกเรือ
船員
เจ้าของบ้าน
大家
ติดบุหรี่
ニコチン中毒


類別詞の問題 これは難しかった。คำลักษณนาม
บ้าน หลัง
มือถือ    เครื่อง
มีด  เล่ม
กระโปรง ตัว
สบู่  ก้อน
ตั๋ว  ใบ
เพชร  เม็ด
ถุงมือ  คู่
กุญแจ  ดอก
กระเป๋า  ใบ

0 件のコメント:

コメントを投稿