ภาษาไทย タイ語講座 ABK タイ語上級土曜午前 無料見学


3月3日10:30-11:30 巣鴨のABKアジアセミナー タイ語講座
2012年1月開講 7/12回
無料見学に行く 先生: 1人 タイ人 生徒:7人 
このクラスは タイ人の先生と日本人の先生が交代で教える。
教材 日本クロスカルチャータイ
読解と文型を教えていた。  

途中から受講することした。 次回 3/10は欠席するので、録音データをお願いした

๑๒ การให้ทิป


คำศััพท์


ทิป     เงินพิเศษที่ให้แก่พนักงานนอกเหนือจากค่าสินค้า
         心づけ チップส่วนหนึ่ง

เอาอย่าง  เสียนแบบ ทำตาม

ตาม         อย่างเป็นการเลียนแบบหรือเอาอย่าง

ทำบุญทำทาน    ประกอบกรรมดี ทำดี

ตอบแทน

จ้างงาน   ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน

กด         ทำให้มีค่าน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็น เช่น กดราคา กดคะแนน

คำนวณ

ภัตตาคาร   อาคารที่จำน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ค่อนข้าใหญ่และหรูหรา

ระเบียบ

แบบแผน

0 件のコメント:

コメントを投稿