ภาษาไทย タイ語教室 上級クラス 2012年 第6回


2月17日 19:00-20:30 泰日文化倶楽部 第6回 先生:タイ人 生徒:3
教材 タイ子供向け読本 第4冊 ถ้่าเป็นหนู... จะทำอย่างไร 第8課
宿題を見てもろう

タイ語 文法 小テスト

(1) 数字の単位をタイ語で書きなさい

0

ศูนย์ สิบ ร้อย พัน

十万 百万 1千万
หมื่น แสน ล้าน สิบล้าน
1億 10億
ร้อยล้าน พันล้าน

(2) 反対語をタイ語で書きなさい
ช้าลง เร็วขึ้น อ้วนขึ้น ผอมลง
เลี้ยวขวา เลี้ยวซ้าย เข้่าไป ออกมา
แขนยาว แขนสั้น พูดจริง พูดโกหก
ตาย เกิด เลิก เริ่ม
ครั้งแรก สุดท้าย สามี ภรรยา

3) 次の前置詞  3つの後ろに適正な単語を書きなさい
A สำหรับ ผู้ชาย

สำหรับ ผู้หญิง

สำหรับ คนไทย

สำหรับ คนญี่ปุ่น

สำหรับ เด็ก
B
เพื่อ เพื่อน
เพื่อ ประเืทศไทย
เพื่อ ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อ เรียนภาษาไทย
เพื่อ ไปเที่ยวเขมร
C
ถึง สถานทูต
ถึง สถานีรถไฟ
ถึง วันจันทร์
ถึง วันอังคาร
ถึง เที่ยงวัน
0 件のコメント:

コメントを投稿