ภาษาไทย タイ語教室 上級クラス 2012年 第5回

2月10日 19:00-20:30 泰日文化倶楽部 第5回 先生 タイ人 生徒:4人


教材 タイ子供向け読本 ถ้่าเป็นหนู... จะทำอย่างไร
タイの先生と タイ映画สะบายดี วันวิวาห์の話をする。 話はわかってもらえたが、会話に途中で発音をよくないために、声調をかなりなおされた。


小試験 基本単語をタイ語で書く。正解率約90%、書き取りの練習をしているがまだまだ 100% 正しく書くのは難しい。


タイ子供向け読本 ถ้่าเป็นหนู... จะทำอย่างไร いつものように音読の練習、まだまだ続く、iPodで授業を録音して帰りの電車で聞くこれも日課になった。
  ไบเวียนเทียน...ต้องทำอ่ยางไร
    ろうそくをもって回る どうしますか?
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันอาสาฬหบูชา ในตอนเช้าที่วัดจะมี
なる 15日 8月 三宝節   朝  寺
การทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม ส่วนในตอนกลางคืนจะมีการ
布施 托鉢をする 説教を聞く 仏法を聞く   一方  夜中に
เวียนเทียน นอกจากวันอาสาฬหบูชาแล้ว วันที่มีการเวียนเทียนยังมี
 ろうそくをもって回る 以外に 三宝節   ろうそくをもって回る日 まだ
วันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา และในคืนนี้คุณแม่จะพาไปเวียนเทียน
万仏節  仏誕節 そして この夜 お寺に 母が連れて行き 
ที่วัด จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ろうそくをもって回る どうしないといけないか?

๑ แต่งกายสุภาพ
    上品に着飾る
๒ รักษากิริยามารยาทให้เรียบร้อย
 保つ 礼儀    きちんとする
๓ เดินเวียนขวารอบอุโบสถ 3 รอบ
 堂の周りの右周りの3周 歩く
๔ เดินเวียนซ้ายรอบอุโบสถ 3 รอบ
 堂の周りの左周りの3周 歩く
๕ เดินพนมมือ ถือธูป 3 ดอก เทียน 3 เล่ม ดอกไม้ 1 ดอก
 合掌して歩く 線香3本 ろうそく3本 花1本 持って  
๖ จุดเทียนก่อน แล้วจึงจุดธูปโดยต่อไฟจากเทียน
 先にろうそくに火をつける そして ろうそく火から線香をつける
๗ ไม่ดับธูปด้วยการเป่า
 吹いて 線香は消す
๘ ควรทาเทียนด้วยน้ำเกลือก่อน เพื่อป้องกันน้ำตาเทียนหยดใส่มือ
塩でろうそくを塗るべきあと ため 手にろうそくの滴から守る
๙ หาดอกไม้สดไม่ได้ ใช้ดอกไม้พลาสติกได้
 新鮮な花を探してはいけない プラスチック花を使う
๑๐ เทียนดับขณะเวียนเทียน แสดงว่าไม่เป็นมงคล ต้องออกจากแถวทันที
ห้ามเดินต่อ
回るときはろうそくが消えた 吉でないことを表す そこをすぐにでないければならない つづいて歩いてはいけない

0 件のコメント:

コメントを投稿