ภาษาไทย 上級クラス 2012年 4月期第6回

2012年5月18日 19:00-20:30 ภาษาไทย 上級クラス 2012年 4月期第6回
先生 1人 生徒4人
ワイの作法を学ぶ


宿題 タイ語に訳す 添削してもらい
21 今朝、私は寝坊しました。恋人を迎えに空港に行きましたのが間に合わないかもしれません。


เช้านี้นผมตื่นสายก็เลย กล้วว่าไปรับแฟนที่สนามบินไม่ทัน


22服を買うとき、日本人は淡い色を選ぶ傾向がありますよね
เวลาซื้อเสื้ิอ คนญี่ปุ่นมักจะเลือกสีอ่อน

0 件のコメント:

コメントを投稿