กาษาไทยタイ語中級Ⅰ講座 5回 全12回

2012年5月24日 タイ語中級Ⅰ講座 5/12回
多磨駅から歩いていく
มหาวิทยาลัย โตเกียว ศึกษาต่างประเทศ

表現練習のプリント
แบ่งออกเป็น 

เพราะว่ามีคนมาก จึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

เพราะได้รับแอปเปิลมามาก จึงแบ่งให้บ้านข้าง ๆ ด้วย

มีขนมปังอยู่แค่แผ่นเดียว เลยหั่นครึ่งแล้วแบ่งกัน 2 คน


แต่ละ 

แต่ละชั้นได้เลือกกรรมการขึ้นมา ๒ คน

ข้าวกล่องมื้อกลางวันขอให้แต่ละคนนำมาเองด้วย

ึถึงจะเป็นพี่น้องกัน แต่นิสัยก็แตกต่างกัน ไปในแต่ละคน


0 件のコメント:

コメントを投稿