ภาษาไทย タイ語中級Ⅰ講座 4回全12回

2012年5月18日 19:20-20:50 タイ語中級Ⅰ講座 4回
多磨駅から歩いていく
มหาวิทยาลัย โตเกียว ศึกษาต่างประเทศ

先生:1人 生徒:約10人
プリント

ตั้งอยู่  …に位置する

โรงเรียนผมตั้งอยู่ทางตะวันออกของโตเกียว

กลางสวนสาธารณะมีรูปหล่อทองแดงของเขาตั้งอยู่


ตั้ง    その他の表現

ฝนตกอยู่ตั้ง 3 วันแล้ว

จากสถานีถึงโรงเรียนใชัเวลาเดินตั้ง 20 นาที

คุณลุงให้เงินผมตั้ง 100000 เยน

คล้ายกับ   คล้ายกันกับ …に似ている
คล้ายกัน  似ている
เป็นพี่น้องกัน เสียงเลยคล้ายกันมาก

ฉันกับสามีมีความคิดคล้ายคลึงกัน
ลูกฉันเหมมือนพ่อเปี๊ยบ ไม่คล้ายฉันเลยค่ะ
0 件のコメント:

コメントを投稿