ภาษาタイ語上級 泰日文化倶楽部

2012年6月8日 19:00-20:30
วันศุกร์ที่๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕
泰日文化倶楽部
先生:1人 生徒:4人
อาจารย์  หนึ่งคน    นักเรียน สี่คน
タイ語 ニュースを読む
 คนไทยครวญค่าใข้จ่ายพุ่งหลังขึ้นค่าแรง300
小学校の教科書

0 件のコメント:

コメントを投稿