ภาษาไทย タイ語上級総合B 第25課

2012年7月9日 月曜日 18:30-20:00
วันจันทร์ ที่ ๙ เดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๕
慶應義塾外国語学校 三田キャンパス 351B教室
先生: 1人 女性 日本語を話す タイ人 生徒:2人
上級総合B 13回  全14回

教材 中級タイ語総合読本 タイの社会と文化を読む
第25課 国王誕生慶祝日 วันเฉลินฯ

予定通り 1回に1課づつ進んで、教材は終わった。 残りの次回は発表会。

中級タイ語総合読本 タイの社会と文化を読む第25課国王誕生慶祝日วันเฉลิมฯ
                         วันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาท-
                                        国王誕生日
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลออดุลยเดชมหทราช รัชกาลที่ 9 ปแห่ง
ราชวงศ์จักรี วันเฉลิมฯเป็นวันหยุดราชการ คนไทยทั่วประเทศ
   国王誕生日 祝祭日  全国

0 件のコメント:

コメントを投稿