ห้องเรีีียนภาษาไทยชั้นสูง 金19:00クラス

2012年7月27日 金 19:00-20:30
วันศุกร์
泰日文化倶楽部 806号教室
先生: タイ人 もう日本語のカタカナとひらがなは読めるようだ
生徒: 5人

1タイ語 単語 演習問題 
2 小学校の教科書の音読の練習
คนซื่อสัตย์
คนเซื่อสัตย์เป็นคนไม่หลอกลวงใคร ไม่ลักขโมย
ของของใคร ไม่พูดโกหก คนซื่อสัตย์พูดความจริง
การพูดความจริงทำให้คนพูดสบายใจ ถ้าเราอยาก
เป็นคนดี มีเพื่อนมาก เราก็ต้องเป็นคนซื่อสัตย์3 会話の練習 先生がバンコクの様子をタイ語で話す。
これはテキストがないので それなりに難しい
4 宿題添削 タイ語の単語の意味を日本語で書く 日本語に訳す

มาตรา ๓๓๔ 331項
เจ้าของ
โดยทุจริง
ไม่เกินสามปี
ไม่เกินหกพันบาท


5 宿題 日本語に訳す 


1 ตาบอด         盲目
2 หูหนวก        つんぼ
3 ลิ้นขาด         舌を切る
4 ขาหัก          足を折る
5 ตัดนิ้ว           指を切る
6 หน้าบวม      顔がはれる
7 แท้งลูก         流産する
8 ถอนฟัน        歯が抜ける
9 ท้องเสีย        下痢する
10 อวก     吐く
11ความดันโลหิต         血圧0 件のコメント:

コメントを投稿