ภาษาไทย タイ語上級総合 A  11課 全14回

7月5日 18:30-20:00
วันพุธ ที่ ๕ เดือนกรกฎาคม

慶応義塾外国語学校
先生:1人 タイ人 生徒:3人
教材

中級タイ語総合読本 タイの社会と文化を読む第11課タイの衣服เครื่องนุ่งห่นไทย
              เมืองไทยเป็นเมืองร้อน เครื่องแต่งกายของชาวไทยในสมัย
ก่อนจึงเป็นแบบง่าย ๆ โดยใช้ผ้าปกปิดร่างกายเพียงผืนสองผืน残りはわずか3回になった
12回  中級タイ語読本 第12課 タイの演劇と舞踊
13回  上級総合Aの試験 試験範囲 第7課と第10課
14回  補講

0 件のコメント:

コメントを投稿