ภาษาไทย タイ語教室・上級 2012年 第2回

2012年1月20日 19:00-20:30 泰日文化倶楽部 タイ語・上級 先生 タイから帰ってきた。  生徒4人 教科書 タイの子供向け読本 第4冊 第1課 第2課
ถ้าเป็นหนู...จะทำอย่างไร เล่ม 4
音読の練習 先生が丁寧に発音を指導してくれる。 授業はiPodで録音して、帰りの電車のなかで聞きながら帰る。これも効果がある


1 ไปเที่ยวแล้วเกิดอุบัติเหตุ...ต้องทำอย่างไร
 遊びにいって事故になる  どうする?

อาจารย์ประจำวิชาสังคมศึกษาำพาไปทัศนศึกษาที่สุโขทัย ขนะ
เดินทางกลับ รถยนต์แล้นสวนมาพยายามแซงรถคันหน้า จึงแล่น
เข้ามาในเลนที่รถของหนูแล่นอยู่ในระยะกระชันชิด ทำให้คนขับรถ
ต้องหักหลับ จึงเสียหลักลงข้างทางซึ่งเป็นป่ารก และชนต้นไม้ใหญ่
อย่างแรง อาจาร์ย คนขับรถ และเพื่อนบางคนที่นั่งอยู่ตอนหน้าของรถ
ได้รับบาดเจ็บแล้ะยังไม่รู้สึกตัว สว่นหนูนั่งอยู่ตอนท้ายของรถจึงไม่ได้
รับบาดเจ็บ ในบริเวณนั้นไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือเลย

๑ สำรวจต้วเองว่า บาดเจ็บตรงไหนบ้าง
๒ เรียกและจับตัวอาจารย์เบา ๆ ให้อาจารย์รู้สึกตัว
๓ โทรศัพท์หาคุณพ่อคุณแม่
๔ โทรศัพท์หแจ้ง 191
๕ สำรวจอาจารย์ คนขับรถ และเพื่อน ว่าบาดเจ็บตรงไหนบ้าง
๖ ปฐมพยาบาลเท่าที่ทำได้
๗ ขอความช่วยเหลือจากรถที่ผ่านไปมา
๘ เรียกรถแท็กซี่ ให้พาคนเจ็บไปโรงพยาบาล
๙ รอจนกว่าหน่วยกู้ภัย หรือตำรวจ มาช่วยเหลือ
๑๐ พยายามพาคนอื่น ๆ ออกมาจากรถให้หมด






ผิดหวัง...ต้องทำอยางไร
失望する

วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ชอบมากที่สุด ทุกครั้งที่สอบจะำได้
เกรด 4 อย่างสบาย ๆ โดยไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้ ครั้งนี้ก็เช่นกัน
อาจารย์สอบเก็บคะเนนครั้งใหญ้ 30% หนูก็ไม่ได้อ่านหนังสือ
เตรียมสอบ เพราะึคิดว่าเข้าใจที่อาจารย์สอนดีแล้ว เมื่อทำข้อสอบ
ก็รู้สึกว่าข้อสอบไม่ยาก แต่กลับได้คะแนนไม่ถึงครึ่ง หนูผิดหวังมาก
ซำ้ยังถูกคุณพ่อคุณแม่ดุอีก จะทำอย่างไร

๑ ทบทวนดูว่า เพราะอะไรจึงสอบตก
๒ ไม่อยู่กับความเสียใจนานเกินไป
๓ คุยกับคุณพ่อคุณแม่เพื่อขอคำแนะนำ
๔ นำความผิดพลาดมาเป็นบทเรียน
๕ โกรธและไม่พูดกับคุณพ่อคุณแม่
๖ ทำข้อสอบครั้งต่อไป ต้องดูให้ดีก่อนตอบ
๗ โกรธอาจารย์เพราะคิดว่าอาจารย์แกล้ง
๘ นอนร้องไห้อยู่ในห้องคนเดียว ไม่ออกมารับประทานอาหาร
๙ ยอมรับผลที่ออกมา เพราะทำที่สุดแล้ว
๑๐ หาอะไรสนุก ๆ ทำ เพื่อคลายเครียด





0 件のコメント:

コメントを投稿