ภาษาไทย タイの新聞 タイラットを読む 1月5日

แบงก์เอกชนปัดสวะหนี้เสีย ธปท.
紙幣         タイ国立銀行

สำหรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม 15,000-20,000 ล้านบาท 
ために    手数料  増やす
ทำให้ธนาคารต้องเรียกเก็บเพิ่มในอัตรา 0.20-0.30% 

ของเงินฝากที่ปัจจุบันมีอยู่ 7.2 ล้านล้านบา...
  預金  現在
5 มกราคม 2555, 06:45 น.

0 件のコメント:

コメントを投稿