ภาษาไทย タイ語教室 上級クラス 2012年 第10回

2012年3月16日 泰日文化倶楽部 タイ語・上級 先生:タイ人 タイ語で説明するが、最近 日本語が上手になり、どきどき 日本語の単語を話す。 生徒:4人
教材 タイの子供向けの読本

checklistの説明 前回の復習

่่1 ไปเข้าค่ายลูกเสือ...ต้องเตียมต้องอย่างไร


作文の添削泰日文化倶楽部 作文                                                                             20120312
                                                                                                  改訂 20120319
1.              このへんは夜でもにぎやかです。
แม้แต่กลางคือ แถวนี้ครึกครื้น
2.              この漢字は日本人の読めない人がいます。
                   อักษรจีนตัวนี้ แม้แต่คนญี่ปุ่นที่อ่านไม่ออกก็มี
3.              でも行ってゆっくり休みたい
ไปทะเลบ้างก็ดี อยากจะพักผ่อนอย่างเพียงพอ  
4.              そんなことはだれでもきます
   ใคร ๆ ก็ทำอย่างนั้นได้
5.              このような店はどこにでもあります。
ร้านอย่างนี้อยู่ทุกที่
6.             社長の考えは私の考えと違います
ความคิดของประธานบริษัท ต่างกันกับความคิดของผม
7.             この時計の値段はあれとあまり変わりません
ราคาของนาฬิกาเรือนนี้ไม่ค่อยต่างกันกับเรือนนั้น
8.              信号が青(緑)に変わりました
สัญญาณไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้ว
9.              お金に困っています
ไม่มีเงินดังนั้นเดือดร้อน
10.        これはご両親と相談してから決めたほうがいいと思います   
ผมคิดว่า เรื่องนี้น่าจะปรึกษาหากับคุณพ่อคุณแม่ก่อน
แล้วค่อยตัดสีนใจดีกว่า 

0 件のコメント:

コメントを投稿