ภาษาไืทย ทับศัพท์  英語からの外来語

ภาษาไืทย ทับศัพท์
英語からの外来語   _オリジナルここแกโดลิเนียม /// [J]ガドリニウム[T]ทับศัพท์[E]gadolinium
แก็ง /// [J]ギャング[T]ทับศัพท์[E]gang
แก๊ป /// [J]キャップ[T]ทับศัพท์[E]cap
แกมมา /// [J]ガンマ[T]ทับศัพท์[E]gamma
แกรไฟต์ /// [J]グラファイト[T]ทับศัพท์[E]graphite
แกรนิต /// [J]花崗岩[T]ทับศัพท์[E]granite
แกลเลียม /// [J]ガリウム[T]ทับศัพท์[E]gallium
"แก็ส , ก๊าซ /// [J]ガス[T]ทับศัพท์[E]gas"
กงสุล /// [J]領事[T]ทับศัพท์[E]consul
กปิตัน /// [J]キャプテン[T]ทับศัพท์[E]captain
กราฟ /// [J]グラフ[T]ทับศัพท์[E]graph
ก๊อบปี้ /// [J]コピー[T]ทับศัพท์[E]copy
กอริลลา /// [J]ゴリラ[T]ทับศัพท์[E]gorilla
กอล์ฟ /// [J]ゴルフ[T]ทับศัพท์[E]golf
กัปตัน /// [J]キャプテン[T]ทับศัพท์[E]captain
การ์ตูน /// [J]漫画[T]ทับศัพท์[E]cartoon
กิโล /// [J]キロ[T]ทับศัพท์[E]kilo
กีตาร์ /// [J]ギター[T]ทับศัพท์[E]guitar
เคเบิล /// [J]ケーブル[T]ทับศัพท์[E]cable
เค้ก /// [J]ケーキ[T]ทับศัพท์[E]cake
เคมี /// [J]化学[T]ทับศัพท์[E]chemistry
เคาน์เตอร์ /// [J]対抗する[T]ทับศัพท์[E]counter
แคโทด /// [J]カソード[T]ทับศัพท์[E]cathode
แคดเมียม /// [J]カドミウム[T]ทับศัพท์[E]cadmium
แคปซูล /// [J]カプセル[T]ทับศัพท์[E]capsule
แคลเซียม /// [J]カルシウム[T]ทับศัพท์[E]calcium
แคลเซียมไซคลาเมต /// [J]カルシウム[T]ทับศัพท์[E]calcium  cyclamat
แคลเซียมคาร์ไบด์ /// [J]炭化カルシウム[T]ทับศัพท์[E]calcium  carbide
แคลคูลัส /// [J]結石[T]ทับศัพท์[E]calculus
แคลอรี่ /// [J]カロリー[T]ทับศัพท์[E]calorie
แคลิฟอร์เนียน /// [J]カリホルニウム[T]ทับศัพท์[E]californium
โคเคน /// [J]コカイン[T]ทับศัพท์[E]cocaine
โคเซแคนต์ /// [J]コセカント[T]ทับศัพท์[E]cosecant
โคแทนเจนต์ /// [J]コタンジェント[T]ทับศัพท์[E]cotangent
โคไซน์ /// [J]コサイン[T]ทับศัพท์[E]cosine
โคบอลต์ /// [J]コバルト[T]ทับศัพท์[E]cobalt
โคม่า /// [J]昏睡[T]ทับศัพท์[E]coma
โครเมียม /// [J]クロム[T]ทับศัพท์[E]chromium
โครโมโซม /// [J]染色体[T]ทับศัพท์[E]chromosome
โควตา /// [J]クォータ[T]ทับศัพท์[E]quota
โคออร์ดิเนต /// [J]coodinate[T]ทับศัพท์[E]coodinate
คริสเตียน /// [J]クリスチャン[T]ทับศัพท์[E]christian
คริสต์ /// [J]キリスト[T]ทับศัพท์[E]christ
คริสต์มาส /// [J]クリスマス[T]ทับศัพท์[E]christmas
คลอโรฟอร์ม /// [J]クロロホルム[T]ทับศัพท์[E]chloroform
คลอโรฟิลล์ /// [J]クロロフィル[T]ทับศัพท์[E]chlorophyll
คลอรีน /// [J]塩素[T]ทับศัพท์[E]chlorine
คลัตช์ /// [J]クラッチ[T]ทับศัพท์[E]clutch
คลินิก /// [J]クリニック[T]ทับศัพท์[E]clinic
ควินิน /// [J]キニーネ[T]ทับศัพท์[E]quinine
คอเคซอยด์ /// [J]白人種[T]ทับศัพท์[E]caucasoid
ค๊อกเทล /// [J]カクテル[T]ทับศัพท์[E]cocktail
ค๊อกคัส /// [J]球菌[T]ทับศัพท์[E]coccus
คอนเดนเซอร์ /// [J]コンデンサー[T]ทับศัพท์[E]condenser
คอนเสิร์ต /// [J]consert[T]ทับศัพท์[E]consert
คอนแวนต์ /// [J]修道院[T]ทับศัพท์[E]convent
คอมพิวเตอร์ /// [J]コンピュータ[T]ทับศัพท์[E]computer
คอมมานโด /// [J]コマンドー[T]ทับศัพท์[E]commando
คอมมิวนิสต์ /// [J]共産主義者[T]ทับศัพท์[E]communist
คอยล์ /// [J]コイル[T]ทับศัพท์[E]coil
คอร์ด /// [J]和音[T]ทับศัพท์[E]chord
คอสติกโซดา /// [J]苛性ソーダ[T]ทับศัพท์[E]caustic  soda
คัทลียา /// [J]カトレア[T]ทับศัพท์[E]cattleya
คาร์โบไฮเดรต /// [J]炭水化物[T]ทับศัพท์[E]carbohydrate
คาร์โบรันดัม /// [J]カーボランダム[T]ทับศัพท์[E]carborundum
คาร์บอเนต /// [J]炭酸塩[T]ทับศัพท์[E]carbonate
คาร์บอน /// [J]カーボン[T]ทับศัพท์[E]carbon
คาร์บอนไดออกไซด์ /// [J]二酸化炭素[T]ทับศัพท์[E]carbon  dioxide
คาร์บอนมอนอกไ /// [J] [T]ทับศัพท์[E]carbonmonoxide
คาร์บอลิก /// [J]石炭酸[T]ทับศัพท์[E]carbolic
คาร์บูเรเตอร์ /// [J]キャブ[T]ทับศัพท์[E]carburator
คาราวาน /// [J]キャラバン[T]ทับศัพท์[E]caravan
คูเรียม /// [J]キュリウム[T]ทับศัพท์[E]curium
คูปอง /// [J]クーポン[T]ทับศัพท์[E]coupon
เจอร์เมเนียม  /// [J] [T]ทับศัพท์[E]germaium
เช็ค /// [J]チェック[T]ทับศัพท์[E]cheque
เชลแล็ก /// [J]シェラック[T]ทับศัพท์[E]shellac
เชิ้ต /// [J]シャツ[T]ทับศัพท์[E]shirt
เชียร์ /// [J]応援[T]ทับศัพท์[E]cheer
แชร์ /// [J]シェア[T]ทับศัพท์[E]share
โชว์ /// [J]表示する[T]ทับศัพท์[E]show
"ช็อกโกเลต , ช็อกโ /// [J] [T]ทับศัพท์[E]chocolafe"
ชอล์ก /// [J]チョーク[T]ทับศัพท์[E]chalk
ชิมแปนซี /// [J]チンパンジー[T]ทับศัพท์[E]chimpanzee
ชีฟอง /// [J]シフォン[T]ทับศัพท์[E]chiffon
ซอส /// [J]ソース[T]ทับศัพท์[E]sauce
ซัลฟา /// [J]サルファ[T]ทับศัพท์[E]sulpha
ซิการ์ /// [J]葉巻[T]ทับศัพท์[E]cigar
ซิงโคนา  /// [J]キナ[T]ทับศัพท์[E]cinchona
ซินนามิก /// [J]桂皮(酸)[T]ทับศัพท์[E]cinnamic    (acid)
ซิฟิลิส /// [J]梅毒[T]ทับศัพท์[E]syphilis
ซิลิคอน /// [J]シリコン[T]ทับศัพท์[E]silicon
"ซีเซียม /// [J]セシウム、セシウム[T]ทับศัพท์[E]caesium  , cesium"
ซีนอน /// [J]キセノン[T]ทับศัพท์[E]xenon
ซีเมนต์ /// [J]セメント[T]ทับศัพท์[E]cement
ซีเรียม /// [J]セリウム[T]ทับศัพท์[E]cerium
ซิลีเนียม /// [J]セレン[T]ทับศัพท์[E]selenium
ซูโครส /// [J]スクロース[T]ทับศัพท์[E]sucrose
เซแคนต์  /// [J]割線[T]ทับศัพท์[E]secant
เซต /// [J]設定する[T]ทับศัพท์[E]set
เซ็น /// [J]サイン[T]ทับศัพท์[E]sign
เซนติกรัม /// [J] [T]ทับศัพท์[E]centigramme
เซนติเกรด /// [J]摂氏[T]ทับศัพท์[E]centigrade
เซนติเมตร /// [J]センチメートル[T]ทับศัพท์[E]centimetre
เซนติลิตร /// [J] [T]ทับศัพท์[E]centilitre
เซรุ่ม /// [J]血清[T]ทับศัพท์[E]serum
เซลเซียส /// [J]摂氏[T]ทับศัพท์[E]celsius
เซลล์ /// [J]セル[T]ทับศัพท์[E]cell
เซลลูลอยด์ /// [J] [T]ทับศัพท์[E]ceiluloid
เซลลูโลส /// [J]セルロース[T]ทับศัพท์[E]cellulose
เซอร์โคเนียม /// [J]ジルコニウム[T]ทับศัพท์[E]zirconium
แซ็กคารีน /// [J] [T]ทับศัพท์[E]sacccharine
แซ็กคารีนโซเดียม /// [J]サッカリンsodiu[T]ทับศัพท์[E]saccharine  sodiu
โซดา /// [J]ソーダ[T]ทับศัพท์[E]soda
โซดาแผดเผา /// [J]苛性ソーダ[T]ทับศัพท์[E]caustic  soda
โซเดียม /// [J]ナトリウム[T]ทับศัพท์[E]sodium
"โซลา /// [J]ソラ、太陽[T]ทับศัพท์[E]sola   , solar"
ไซเกิล /// [J]サイクル[T]ทับศัพท์[E]cycle
ไซโคลน /// [J]サイクロン[T]ทับศัพท์[E]cyclone
ไซน์ /// [J]正弦[T]ทับศัพท์[E]sine
ไซยาไนด์ /// [J]シアン化物[T]ทับศัพท์[E]cyanide
ไซเรน /// [J]サイレン[T]ทับศัพท์[E]siren
ไซโล /// [J]サイロ[T]ทับศัพท์[E]silo
ดราฟต์ /// [J]ドラフト[T]ทับศัพท์[E]draft
ดอลลาร์ /// [J]ドル[T]ทับศัพท์[E]dollar
ดัตช์ /// [J]オランダ語[T]ทับศัพท์[E]dutch
ดิสโพรเซียม /// [J]ジスプロシウム[T]ทับศัพท์[E]dysprosium
ดีเซล /// [J]ディーゼル[T]ทับศัพท์[E]diesel
"ดีดีที  /// [J]TRIC、ジフェニル、ジクロロ[T]ทับศัพท์[E]dichloro , diphenyl , tric"
ดีเปรสชัน /// [J]うつ病[T]ทับศัพท์[E]depression
เดกซ์โทรส /// [J]デキストロース[T]ทับศัพท์[E]dextrose
เดคากรัม /// [J] [T]ทับศัพท์[E]decagramme
เดคาเมตร /// [J]デカメター[T]ทับศัพท์[E]decametre
เดคาลิตร /// [J]デカリットル[T]ทับศัพท์[E]decalitre
เดซิกรัม /// [J] [T]ทับศัพท์[E]decigramme
เดซิเมตร /// [J] [T]ทับศัพท์[E]deimetre
เดซิลิตร /// [J]デシリットル[T]ทับศัพท์[E]decilitre
เดนมาร์ก /// [J]デンマーク[T]ทับศัพท์[E]Denmark
ไดแซ็กคาไรด์ /// [J] [T]ทับศัพท์[E]disaccharidc
ไดนาโม /// [J]ダイナモ[T]ทับศัพท์[E]dynamo
ไดนาไมต์ /// [J]ダイナマイト[T]ทับศัพท์[E]dynamite
ไดโนเสาร์ /// [J]恐竜[T]ทับศัพท์[E]dinosaur
ไดเรกตริกซ์ /// [J][T]ทับศัพท์[E]directrix
ตอร์ปิโด /// [J]魚雷[T]ทับศัพท์[E]torpedo
เต็นท์ /// [J]テント[T]ทับศัพท์[E]tent
ตัน /// [J]トン[T]ทับศัพท์[E]ton
ไต้ฝุ่น /// [J]台風[T]ทับศัพท์[E]typhoon
ทอฟฟี่ /// [J]タフィー[T]ทับศัพท์[E]toffee
เทอร์เบียม /// [J]テルビウム[T]ทับศัพท์[E]terbium
แท็กซี่ /// [J]タクシー[T]ทับศัพท์[E]taxi
แท็งก์ /// [J]タンク[T]ทับศัพท์[E]tank
แทนเจนต์ /// [J]タンジェント[T]ทับศัพท์[E]tangent
แทนทาลัม /// [J]タンタル[T]ทับศัพท์[E]tantalum
แทรกเตอร์ /// [J]トラクター[T]ทับศัพท์[E]tractor
แทลเลียม /// [J]タリウム[T]ทับศัพท์[E]thallium
ไทเทเนียม /// [J]チタン[T]ทับศัพท์[E]titanium
ทอเรียม /// [J]トリウム[T]ทับศัพท์[E]thorium
ทีเอ็นที /// [J]TNT trinitrotoluen[T]ทับศัพท์[E]TNT trinitrotoluen
เทคนิค /// [J]テクニック[T]ทับศัพท์[E]technique
เทคนีเชียม /// [J]テクネチウム[T]ทับศัพท์[E]technetium
เทคโนโลยี /// [J]技術[T]ทับศัพท์[E]technology
เทนนิส /// [J]テニス[T]ทับศัพท์[E]tennis
เทลลูเรียม /// [J]テルル[T]ทับศัพท์[E]tellurium
เทอร์โมมิเตอร์ /// [J]温度計[T]ทับศัพท์[E]thermometer
ไทเทรต /// [J]滴定する[T]ทับศัพท์[E]titrate
นิกรอยด์ /// [J]ネグロイド[T]ทับศัพท์[E]Negroid
เนบิวลา /// [J]星雲[T]ทับศัพท์[E]nebula
เนปจูน /// [J]ネプチューン[T]ทับศัพท์[E]neptune
เนปทูเนียม /// [J]ネプツニウム[T]ทับศัพท์[E]neptunium
"โน้ต , โน้ตเพลง /// [J]注意[T]ทับศัพท์[E]note"
โนเบเลียม /// [J]ノーベリウム[T]ทับศัพท์[E]nobelium
ไนต์คลับ /// [J]ナイトクラブ[T]ทับศัพท์[E]night  club
ไนโตรเจน /// [J]窒素[T]ทับศัพท์[E]nitrogen
ไนลอน /// [J]ナイロン[T]ทับศัพท์[E]nylon
นิโคติน /// [J]ニコチン[T]ทับศัพท์[E]nicotine
นิวคลีอิก /// [J]核酸(酸)[T]ทับศัพท์[E]nucleic  (acid)
นิวเคลียร์ /// [J]核の[T]ทับศัพท์[E]nuclear
นิวเคลียส /// [J]核[T]ทับศัพท์[E]nucleus
นิวตรอน /// [J]中性子[T]ทับศัพท์[E]neutron
นีออน /// [J]ネオン[T]ทับศัพท์[E]neon
นีโอดิเมียม /// [J]ネオジム[T]ทับศัพท์[E]neodymium
เนตบอล /// [J]ネットボール[T]ทับศัพท์[E]netball
ไนโอเบียม /// [J]ニオブ[T]ทับศัพท์[E]niobium
บรั่นดี /// [J]ブランデー[T]ทับศัพท์[E]brandy
เบริลเลียม /// [J]ベリリウム[T]ทับศัพท์[E]beryllium
เบส /// [J]ベース[T]ทับศัพท์[E]base
เบอร์ /// [J]数[T]ทับศัพท์[E]number
เบอร์คีเลียม /// [J]バークリウム[T]ทับศัพท์[E]berkelium
เบียร์ /// [J]ビール[T]ทับศัพท์[E]beer
แบคทีเรีย /// [J]細菌[T]ทับศัพท์[E]bacteria
แบงก์ /// [J]銀行[T]ทับศัพท์[E]bank
แบดมินตัน /// [J]バドミントン[T]ทับศัพท์[E]badminton
แบตเตอรี่ /// [J]バッテリー[T]ทับศัพท์[E]battery
แบนโจ /// [J]バンジョー[T]ทับศัพท์[E]banjo
แบเรี่ยม /// [J]バリウム[T]ทับศัพท์[E]barium
โบ /// [J]弓[T]ทับศัพท์[E]bow
โบต /// [J]ボート[T]ทับศัพท์[E]boat
โบนัส /// [J]ボーナス[T]ทับศัพท์[E]bonus
โบรมีน /// [J]臭素[T]ทับศัพท์[E]bromine
โบรอน /// [J]ホウ素[T]ทับศัพท์[E]boron
บริดจ์ /// [J]ブリッジ[T]ทับศัพท์[E]bridge
บล็อก /// [J]ブロック[T]ทับศัพท์[E]block
บอล /// [J]ボール[T]ทับศัพท์[E]ball
บัคเตรี /// [J]細菌[T]ทับศัพท์[E]bacteria
บังกะโล /// [J]バンガロー[T]ทับศัพท์[E]bungalow
บัลลูน /// [J]バルーン[T]ทับศัพท์[E]balloon
บาร์ /// [J]バー[T]ทับศัพท์[E]bar
บาร์เลย์ /// [J]大麦[T]ทับศัพท์[E]barley
บารอมิเตอร์ /// [J]バロメーター[T]ทับศัพท์[E]barometer
บาสเกตบอล /// [J]バスケットボール[T]ทับศัพท์[E]badketball
บิลเลียด /// [J]ビリヤード[T]ทับศัพท์[E]billiards
บิวเรตต์ /// [J]ビュレット[T]ทับศัพท์[E]burette
บิสมัท /// [J]ビスマス[T]ทับศัพท์[E]bismuth
บีตา  /// [J]ベータ(粒子)[T]ทับศัพท์[E]beta   (particle)
เบนซิน /// [J]ベンゼン[T]ทับศัพท์[E]benzene
เบรก /// [J]ブレーキ[T]ทับศัพท์[E]brake
ปริซึม /// [J]プリズム[T]ทับศัพท์[E]prism
ปิโตรเลียม /// [J]石油[T]ทับศัพท์[E]petroleum
เป็ก /// [J]ペグ[T]ทับศัพท์[E]peg
แปลน /// [J]プラン[T]ทับศัพท์[E]plan
โป๊กเกอร์ /// [J]ポーカー[T]ทับศัพท์[E]poker
โปรตรอน /// [J]プロトン[T]ทับศัพท์[E]proton
โปรตีน /// [J] [T]ทับศัพท์[E]protcin
โปรเตสแตนต์ /// [J]プロテスタント[T]ทับศัพท์[E]protestant
โปลิโอ /// [J] [T]ทับศัพท์[E]polipmyelitis
ปรู๊ฟ /// [J]証明[T]ทับศัพท์[E]prove
"ปลั๊ก  , ปลั๊กไฟ /// [J]プラグ[T]ทับศัพท์[E]plug"
ปลาสเตอร์ /// [J]石膏[T]ทับศัพท์[E]plaster
ปอนด์ /// [J]ポンド[T]ทับศัพท์[E]pound
ปาร์เกต์ /// [J]寄せ木細工の床[T]ทับศัพท์[E]parquet
ปาล์ม /// [J]ヤシ[T]ทับศัพท์[E]palm
ปิกนิก /// [J]ピクニック[T]ทับศัพท์[E]picnic
ปิงปอง /// [J] ピンポン[T]ทับศัพท์[E]ping - pong
พลูโต /// [J]冥王星[T]ทับศัพท์[E]pluto
แพลทินัม /// [J]プラチナ[T]ทับศัพท์[E]platinum
แพลเลเดียม /// [J]パラジウム[T]ทับศัพท์[E]palladium
โพซิตรอน /// [J]陽電子[T]ทับศัพท์[E]positron
โพแทสเซียม /// [J]カリウム[T]ทับศัพท์[E]potassium
โพรโทแอกทิเนียม /// [J] [T]ทับศัพท์[E]protoactinium 
พลูโตเนียม /// [J]自殖[T]ทับศัพท์[E]plutonium
พอโลเนียม /// [J]自殖[T]ทับศัพท์[E]polonium
พาร์เซก /// [J]パーセク[T]ทับศัพท์[E]parsec
พาราฟิน /// [J]パラフィン[T]ทับศัพท์[E]paraffin
เพรซีโอดิเมียม /// [J]プラセオジム[T]ทับศัพท์[E]praseodymium
โพรมิเทียม /// [J] [T]ทับศัพท์[E]premethium
ฟรักโทส /// [J]実り豊かに[T]ทับศัพท์[E]fructose
ฟิสิกส์ /// [J]物理学[T]ทับศัพท์[E]physics
ฟุต /// [J]足[T]ทับศัพท์[E]foot
ฟุตบอล /// [J]サッカー[T]ทับศัพท์[E]football
ฟุลสแก๊ป /// [J] [T]ทับศัพท์[E]foolscap
เฟลด์สปาร์ /// [J]長石[T]ทับศัพท์[E]feldspar
เฟอร์เมียม /// [J]約[T]ทับศัพท์[E]fermium
เฟิน /// [J]シダ[T]ทับศัพท์[E]fern
แฟชั่น /// [J]広告[T]ทับศัพท์[E]fashion
แฟรนเซียม /// [J]率直な[T]ทับศัพท์[E]francium
แฟลกซ์ /// [J]亜麻[T]ทับศัพท์[E]flax
แฟลต /// [J]フラット[T]ทับศัพท์[E]flat
โฟกัส /// [J]フォーカス[T]ทับศัพท์[E]focus
ฟรี /// [J]フリー[T]ทับศัพท์[E]free
ฟรีบาร์  /// [J] [T]ทับศัพท์[E]freebar
ฟลูออรีน /// [J]フッ素[T]ทับศัพท์[E]fluorine
ฟอร์มาลดิไฮด์ /// [J]ホルムアルデヒド[T]ทับศัพท์[E]formaldehyde
ฟอร์มาลิน /// [J]ホルマリン[T]ทับศัพท์[E]formalin
ฟอสฟอรัส /// [J]リン[T]ทับศัพท์[E]phosphorus
ฟอสเฟต /// [J]りん[T]ทับศัพท์[E]phosphate
ฟาทอม /// [J]トロイ[T]ทับศัพท์[E]fathom
ฟาร์ม /// [J]農場[T]ทับศัพท์[E]farm
ฟาสซิสต์ /// [J]ファシスト[T]ทับศัพท์[E]fascist
ฟิล์ม /// [J]映画[T]ทับศัพท์[E]film
ฟิวส์ /// [J]一般的に呼ばれる[T]ทับศัพท์[E]fuse
มองโกลอยด์ /// [J]モンゴロイド[T]ทับศัพท์[E]Mongoloid
เมล์ /// [J]電子メール[T]ทับศัพท์[E]mail
แมงกานิน /// [J]マンガニン[T]ทับศัพท์[E]manganin
แมงกานิส /// [J]マンガン[T]ทับศัพท์[E]manganese
โมโนแซ็กคาไรด์ /// [J]単糖類[T]ทับศัพท์[E]monosaccharide
โมเมนต์ /// [J]重量の[T]ทับศัพท์[E]moment
โมลิบดีนัม /// [J]モリブデン[T]ทับศัพท์[E]molybdenum
โมเลกุล /// [J]分子[T]ทับศัพท์[E]molecule
โมเสก /// [J]モザイク[T]ทับศัพท์[E]mosaic
โมเสส /// [J]モーゼ[T]ทับศัพท์[E]moses
ไมกา /// [J]穀類[T]ทับศัพท์[E]mica
ไมครอน /// [J]ミクロン[T]ทับศัพท์[E]micron
ไมโครกรัม /// [J]マイクログラム[T]ทับศัพท์[E]microgramme
ไมโครฟิลม์ /// [J]マイクロフィルム[T]ทับศัพท์[E]microfilm
ไมโครโฟน /// [J]マイク[T]ทับศัพท์[E]microphone
ไมโครมิเตอร์ /// [J]マイクロメータ[T]ทับศัพท์[E]micrometer
ไมโครเมตร /// [J]ミクロン[T]ทับศัพท์[E]micrometre
ไมโครลิตร /// [J]マイクロリットル[T]ทับศัพท์[E]microlitre
ไมโครเวฟ /// [J]マイクロ波[T]ทับศัพท์[E]microwave
ไมล์ /// [J]マイル[T]ทับศัพท์[E]mile
มอเตอร์ /// [J]モーター[T]ทับศัพท์[E]motor
มอร์ฟีน /// [J] [T]ทับศัพท์[E]morphinc  
มอลโทส /// [J] [T]ทับศัพท์[E]moltose
มะกะโรนี /// [J] [T]ทับศัพท์[E]macaroni
มะฮอกกานี /// [J] [T]ทับศัพท์[E]mahogani
มัสตาร์ด /// [J]マスタード[T]ทับศัพท์[E]mustard
มาเลเรีย /// [J]マラリア[T]ทับศัพท์[E]malaria
มิลลิกรัม /// [J]ミリグラム[T]ทับศัพท์[E]milligramme
มิลลิบาร์ /// [J]ミリバール[T]ทับศัพท์[E]millibar
มิลลิเมตร /// [J]ミリメートル[T]ทับศัพท์[E]millimetre
มิสซา /// [J]質量[T]ทับศัพท์[E]missa
มีเทน /// [J]メタン[T]ทับศัพท์[E]methane
เมกะเฮิรตซ์ /// [J]メガヘルツ[T]ทับศัพท์[E]megahertz
เมตร /// [J]メーター[T]ทับศัพท์[E]metre
เมตริก /// [J]メトリック[T]ทับศัพท์[E]metric
เมตริกตัน /// [J] [T]ทับศัพท์[E]metricton
เมทิลแอลกอฮอล์ /// [J]メチルアルコール[T]ทับศัพท์[E]methyl  alcohol
เมนเดลีเวียม /// [J]メンデレビウム[T]ทับศัพท์[E]mendelevium
เมนทอล /// [J]メントール[T]ทับศัพท์[E]menthol
ยิปซัม /// [J]石こう[T]ทับศัพท์[E]gypsum
ยูเรเนียม /// [J]ウラン[T]ทับศัพท์[E]uranium
ยูโรเพียม /// [J]ユーロピウム[T]ทับศัพท์[E]europium
เยซู /// [J]イエス[T]ทับศัพท์[E]Jesus
แย็บ /// [J]ジャブ[T]ทับศัพท์[E]jab
"ยิปซี /// [J]ジプシー、ジプシー[T]ทับศัพท์[E]gypsy  , gipsy"
ยีน /// [J]ジーンズ[T]ทับศัพท์[E]jean
ยีราฟ /// [J]キリン[T]ทับศัพท์[E]giraffa
ยูเรนัส /// [J]天王星[T]ทับศัพท์[E]uranus
แยม /// [J]ジャム[T]ทับศัพท์[E]jam
รักบี้ /// [J]ラグビー[T]ทับศัพท์[E]rugby
เรดาร์ /// [J]レーダー[T]ทับศัพท์[E]radar
เรเดียม /// [J] [T]ทับศัพท์[E]raodium
แร็กเกต /// [J]ラケット[T]ทับศัพท์[E]racket
โรเดียม /// [J]ロジウム[T]ทับศัพท์[E]rhodium
โรมัน /// [J]ローマン[T]ทับศัพท์[E]Roman
โรมันคาทอลิก /// [J]ローマカトリックの[T]ทับศัพท์[E]Roman  catholic
โรเมอร์ /// [J] [T]ทับศัพท์[E]reaumur
รัทเทอร์ฟอร์เดียม /// [J]ラザホージウム[T]ทับศัพท์[E]rutherfordium
รีดักชัน /// [J]削減[T]ทับศัพท์[E]reduction
รีเนียม /// [J]レニウム[T]ทับศัพท์[E]rhenium
รูทีเนียม /// [J]ルテニウム[T]ทับศัพท์[E]ruthenium
รูบีเดียม /// [J]ルビジウム[T]ทับศัพท์[E]rubidium
รูเล็ตต์ /// [J]ルーレット[T]ทับศัพท์[E]roulette
เรดอน /// [J]ラドン[T]ทับศัพท์[E]radon
ไรย์ /// [J]ライ麦[T]ทับศัพท์[E]rye
ล็อกเกต /// [J]ロケット[T]ทับศัพท์[E]locket
ลินิน /// [J]リネン[T]ทับศัพท์[E]linen
ลิปสติก /// [J]口紅[T]ทับศัพท์[E]lipstick
ลิฟต์ /// [J]持ち上げる[T]ทับศัพท์[E]lift
ลูทีเชียม /// [J]ルテチウム[T]ทับศัพท์[E]lutetium
เลเซอร์ /// [J]レーザー[T]ทับศัพท์[E]laser
เลนส์ /// [J]レンズ[T]ทับศัพท์[E]lens
แล็กโทส /// [J]乳糖[T]ทับศัพท์[E]lactose
แลนทานัม /// [J]ランタン[T]ทับศัพท์[E]lanthanum
ลอการิทึม /// [J]対数[T]ทับศัพท์[E]logarithm
ลองจิจูด /// [J]経度[T]ทับศัพท์[E]longitude
ลอว์เรนเซียม /// [J] [T]ทับศัพท์[E]lowrencium
ละติจูด /// [J]緯度[T]ทับศัพท์[E]latitude
ลิกไนต์ /// [J]亜炭[T]ทับศัพท์[E]lignite
ลิตมัส /// [J]リトマス[T]ทับศัพท์[E]litmus
ลิตร /// [J]リットル[T]ทับศัพท์[E]litre
ลิเทียม /// [J]リチウム[T]ทับศัพท์[E]lithium
วอลเลย์บอล /// [J]バレーボール[T]ทับศัพท์[E]volley  ball
วัคซีน /// [J]ワクチン[T]ทับศัพท์[E]vaccine
วัตต์ /// [J]ワット[T]ทับศัพท์[E]watt
วาเนเดียม /// [J]バナジウム[T]ทับศัพท์[E]vanadium
วาล์ว /// [J]バルブ[T]ทับศัพท์[E]valve
วิตามิน /// [J]ビタミン[T]ทับศัพท์[E]vitamin
วิสกี้ /// [J]ウイスキー[T]ทับศัพท์[E]whisky
วุลแฟรม /// [J]ウォルフラム[T]ทับศัพท์[E]wolfram
เวเลนซี /// [J]価[T]ทับศัพท์[E]valency
แวนดา /// [J]バンダ[T]ทับศัพท์[E]vanda
ไวโอลิน /// [J]バイオリン[T]ทับศัพท์[E]violin
สเกต /// [J]スケート[T]ทับศัพท์[E]skate
สไปริลลัม /// [J]らせん菌[T]ทับศัพท์[E]spirillum
สลุต /// [J]敬礼[T]ทับศัพท์[E]salute
สลุป /// [J]スループ[T]ทับศัพท์[E]sloop
สแลง /// [J]スラング[T]ทับศัพท์[E]slang
สวิตช์ /// [J]スイッチ[T]ทับศัพท์[E]switch
สุลต่าน /// [J]サルタン[T]ทับศัพท์[E]sultan
เสิร์จ /// [J]サージ[T]ทับศัพท์[E]serge
เสิร์ฟ /// [J]役立つ[T]ทับศัพท์[E]serve
แสตมป์ /// [J]スタンプ[T]ทับศัพท์[E]stamp
สแกนเดียม /// [J]スカンジウム[T]ทับศัพท์[E]scandium
สตรอนเชียม /// [J]ストロンチウム[T]ทับศัพท์[E]strontium
สตริกนิน /// [J]ストリキニーネ[T]ทับศัพท์[E]strychnine
สตัฟฟ์ /// [J]スタッフ[T]ทับศัพท์[E]stuff
สตู /// [J]シチュー[T]ทับศัพท์[E]stew
สปริง /// [J]春[T]ทับศัพท์[E]spring
สปาเกตตี /// [J]スパゲッティ[T]ทับศัพท์[E]spaghetti
สเปกตรัม /// [J]スペクトル[T]ทับศัพท์[E]spectrum
สเปกโทรสโคป /// [J]分光器[T]ทับศัพท์[E]spectroscope
โหวต /// [J]投票[T]ทับศัพท์[E]vote
ออกซิเจน /// [J]酸素[T]ทับศัพท์[E]oxygen
เอเคอร์ /// [J]エーカー[T]ทับศัพท์[E]acre
เอทิลแอลกอฮอล์ /// [J]エチルアルコール[T]ทับศัพท์[E]ethyl  alcohol
เอนไซม์ /// [J]酵素[T]ทับศัพท์[E]enzyme
เอ็มบริโอ /// [J]胚[T]ทับศัพท์[E]embryo
เออร์เบียม /// [J]エルビウム[T]ทับศัพท์[E]erbium
แอกทิเนียม /// [J]アクチニウム[T]ทับศัพท์[E]actinium
แอนติเจน /// [J]抗原[T]ทับศัพท์[E]antigen
แอนติบอดี /// [J]抗体[T]ทับศัพท์[E]antibody
แอนติอิเล็กตรอน /// [J]抗 - 電子[T]ทับศัพท์[E]anti - electron
แอโนด /// [J]アノード[T]ทับศัพท์[E]anode
แอมแปร์ /// [J]アンペア[T]ทับศัพท์[E]ampere
แอมมิเตอร์ /// [J]電流計[T]ทับศัพท์[E]ammeter
แอมโมเนีย /// [J]アンモニア[T]ทับศัพท์[E]ammonia
แอลกอฮอล์ /// [J]アルコール[T]ทับศัพท์[E]alcohol
แอลฟา /// [J]アルファ[T]ทับศัพท์[E]alpha
แอสทาทีน /// [J]アスタチン[T]ทับศัพท์[E]astatine
แอสไพริน /// [J]アスピリン[T]ทับศัพท์[E]aspirin
แอสฟัลต์ /// [J]アスファルト[T]ทับศัพท์[E]asphalt
โอโซน /// [J]オゾン[T]ทับศัพท์[E]ozone
โอลิมปิก /// [J]オリンピック[T]ทับศัพท์[E]olympic
โอห์ม /// [J]オーム[T]ทับศัพท์[E]ohm
โอห์มมิเตอร์ /// [J]オーム計[T]ทับศัพท์[E]ohmmeter
ไอโซโทป /// [J]同位体[T]ทับศัพท์[E]isotope
ไอน์สไตเนียม /// [J]アインス[T]ทับศัพท์[E]einsteinium
ไอศกรีม /// [J]アイスクリーム[T]ทับศัพท์[E]ice - cream
ไอออน /// [J]イオン[T]ทับศัพท์[E]ion
ออกซิเดชัน /// [J]酸化[T]ทับศัพท์[E]oxidation
ออนซ์ /// [J]オンス[T]ทับศัพท์[E]ounce
ออฟฟิศ /// [J]事務所[T]ทับศัพท์[E]office
ออสเมียม /// [J]オスミウム[T]ทับศัพท์[E]osmium
อะเซทิลีน /// [J]アセチレン[T]ทับศัพท์[E]acetylene
อะดรีนาลิน /// [J]アドレナリン[T]ทับศัพท์[E]adrenalin
อะตอม /// [J]原子[T]ทับศัพท์[E]atom
อะมีบา /// [J]アメーバ[T]ทับศัพท์[E]amoeba
อะเมริเซียม /// [J]アメリシウム[T]ทับศัพท์[E]americium
อะลูมิเนียม /// [J]アルミ[T]ทับศัพท์[E]aluminium
อังสตรอม /// [J] [T]ทับศัพท์[E]anystrom
อัลตราไวโอเลต /// [J] [T]ทับศัพท์[E]uttrauiolet
อาร์กอน /// [J]アルゴン[T]ทับศัพท์[E]argon
อาร์ต /// [J]アート[T]ทับศัพท์[E]art
อาร์ม /// [J]アーム[T]ทับศัพท์[E]arm
อิตเทรียม /// [J]イットリウム[T]ทับศัพท์[E]yttrium
อิตเทอร์เบียม /// [J]イッテルビウム[T]ทับศัพท์[E]ytterbium
อินซูลิน /// [J]インスリン[T]ทับศัพท์[E]insulin
อินเดียม /// [J]インジウム[T]ทับศัพท์[E]indium
อินฟราเรด /// [J]赤外線[T]ทับศัพท์[E]infrared
อิมัลชัน /// [J]乳剤[T]ทับศัพท์[E]emulsion
อิริเดียม /// [J]イリジウム[T]ทับศัพท์[E]iridium
อิเล็กตรอน /// [J]電子[T]ทับศัพท์[E]electron
อิเล็กทรอนิกส์ /// [J]エレクトロニクス[T]ทับศัพท์[E]electronics
อิเล็กโทน /// [J]エレクトーン[T]ทับศัพท์[E]electone
เอกซเรย์ /// [J]エックス線[T]ทับศัพท์[E]x - ray
ไอโอดีน /// [J]ヨウ素[T]ทับศัพท์[E]iodine
ฮอกกี้ /// [J]ホッケー[T]ทับศัพท์[E]hockey
เฮิร์ตซ์ /// [J]ヘルツ[T]ทับศัพท์[E]hertz
แฮนด์บอล /// [J]ハンドボール[T]ทับศัพท์[E]handball
แฮฟเนียม /// [J]ハフニウム[T]ทับศัพท์[E]hafnium
แฮม /// [J]ハム[T]ทับศัพท์[E]ham
โฮเต็ล /// [J]ホテル[T]ทับศัพท์[E]hotel
โฮลเมียม /// [J]ホルミウム[T]ทับศัพท์[E]holmium
ไฮโกรมิเตอร์ /// [J]湿度計[T]ทับศัพท์[E]hygrometer
ไฮดรา /// [J]ヒドラ[T]ทับศัพท์[E]hydra
ไฮโดรคาร์บอน /// [J]炭化水素[T]ทับศัพท์[E]hydrocarbon
ไฮโดรเจน /// [J]水素[T]ทับศัพท์[E]hydrogen
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ /// [J]硫化水素[T]ทับศัพท์[E]hydrogen  sulphide
ไฮโดนเจนเพอร์ออ /// [J]過酸化水素[T]ทับศัพท์[E]hydrogen  peroxide
ไฮโดรมิเตอร์ /// [J]比重計[T]ทับศัพท์[E]hydrometer
ไฮไฟ /// [J]ハーロー[T]ทับศัพท์[E]hi - fi  (highfidelity)
ไฮโล /// [J]高 - 低[T]ทับศัพท์[E]high - low
ฮอร์โมน /// [J]ホルモン[T]ทับศัพท์[E]hormone
ฮอลแลนด์ /// [J]オランダ[T]ทับศัพท์[E]Holland
ฮอลันดา /// [J]ホラン[T]ทับศัพท์[E]Hollanda
ฮาเร็ม /// [J]ハーレム[T]ทับศัพท์[E]harem
ฮาห์เนียม /// [J] [T]ทับศัพท์[E]hahnium
ฮิปโปโปเตมัส /// [J]カバ[T]ทับศัพท์[E]hippopotamus
อิสทีเรีย /// [J]ヒステリー[T]ทับศัพท์[E]hysteria
ฮีเลียม /// [J]ヘリウム[T]ทับศัพท์[E]helium
เฮกตาร์ /// [J] [T]ทับศัพท์[E]hactare
เฮกโตกรัม /// [J] [T]ทับศัพท์[E]hectogramme
เฮกโตเมตร /// [J] [T]ทับศัพท์[E]hectometre
เฮกโตลิตร /// [J] [T]ทับศัพท์[E]hectolitre
เฮโมโกลบิน /// [J]ヘモグロビン[T]ทับศัพท์[E]haemoglobin
เฮโรอีน /// [J]ヘロイン[T]ทับศัพท์[E]heroin
เฮลิคอปเตอร์ /// [J]ヘリコプター[T]ทับศัพท์[E]helicopter

0 件のコメント:

コメントを投稿