ภาษาไทย タイ語教室 タイ語上級土曜午前 2012月1月開始 10/12回

2012年3月24日 10:30-12:30 アジア会館 タイ語上級 10回 全12回
先生 :日本人 1人 生徒:5人
教材 クロクカルチャー     歩く タイ人と日本人の英語
๑๓. การเดิน
๑๔. ภาษาอังกฤษของคนไทยกับคนญี่ปุ่่่่น

0 件のコメント:

コメントを投稿