ภาษาไทย タイ語教室 上級クラス 2012年 第12回

3月30日 金 19:00-20:30 泰日文化倶楽部 タイ語 上級クラス 先生:タイ人 1人 生徒:4人
タイ人子供向け 読本
CHECK LIST

ขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศ...
ต้องเตรียมตัวอย่างไร
นอกจากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่แล้ว จะต้องมีกระเป๋าใบเล็ก ที่หิ้ว
ได้อีก 1 ใบสำหรับหิ้วขึ้่นเครื่อง ในกระเป๋าใบนั้นควรมีอะไรบ้างของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
เอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน
เสื้อผ้า/ชัดชั้นใน 1 ชุด (หากกระเป๋าเดินทางสูญหาย)
ยาอม/ลูกอม/หมากฝรั่ง
พาสปอร์ต/วีซ่า (เดินทางภายในประเทศไม่ต้องใช้)
ตัวเครื่องบิน
กล้องถ่ายรูป
สมุดบันทึก ปากกา
ยาแก้เมาเครื่อง
ยาประจำตัว
ของมีค่า作文の添削

0 件のコメント:

コメントを投稿