ภาษาไทย タイの小学校国語教科書 小学校4年 第2冊タイの小学校国語教科書 小学校4年 第2
หนังสือเรียนภาษาไทย
ชุดพื้นฐานภาษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เล่น ๒

         บทที่ ๑๒
ชัวิตยุคใหม่
เสียงเพลงจากนาฬกาปลุกบนโต๊ะข้่างปลุกธนาให้ตื่น
เมื่อเวลา ๐๕.๓๐ นาฬิกาปลุกเรือนนี้จะทำหน้าที่
อัตโนมัติเปิดเพลงตามเวลาที่ตั้งไว้
ขณะที่ธนาแต่งตัวอยู่ภายในห้องนอนหลังจากอาบน้ำแล้ว
ธนาเปิดวิทยงไก่แก้วดังขึ้น

0 件のコメント:

コメントを投稿