ภาษาไทย タイ文字 ฐ ษ ธ


ฐ (ฐาน) เป็นพยัญชนะ ตัวที่ 16ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษร


ไทยฐ (ฐาน) は16番目の高子音

ในลำดับถัดจาก ฏ(ปฏัก) และก่อนหน้า ฑ (มนโฑ) ออกเสียงอย่าง ถ (ถุง) จัดอยู่ในกลุ่มอักษรสูง ในระบบไตรยางศ์มีชื่อเรียกกำกับว่า “ฐ ฐาน” (บางคนก็เรียกว่า ฐ สัณฐาน)

1-1 頭子音 
ฐาน  ฐาืนะ
ปฐม ปฐมศึกษา นครปฐม
เศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐี
1-2  末子音 
รัฐ  รัฐธรรมนูญ รัฐบาล  นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  ไทยรัฐ
อัฐ  อิฐ
1-3 ฐ์ 読まな
       ประดิษฐ์รักษา

ษ (ฤๅษี) เป็นพยัญชนะ ตัวที่ 39 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย 

ในลำดับถัดจาก (ศาลา) และก่อนหน้า (เสือ) ออกเสียงอย่าง ส (เสือ) จัดอยู่ในกลุ่มอักษรสูง ในระบบไตรยางศ์มีชื่อเรียกกำกับว่า “ษ ฤๅษี” (บางคนก็เรียกว่า ษ บอ เนื่องจากมีรูปร่างคล้าย บ)2-1 ษ   頭子音
        เกษตร ปรึกษา พรรษา ถาษา ถาษี พิพากษา

       รักษา โฆษณา

2-2 
 ษ์  末子音

        กระดาษ ขอโทษ ตรุษ บุรุษ บรรพบุรุษ อังกฤษ

       พิษ พิเศษ ศตวรรษ เศษ เศรษฐกิจ

2-3 ษ์  読まない

        ยักษ์ อนุรักษ์ วิพากษ์ ปักษ์ ประจักษ์

2-4 例外

       อักษร

 (ธง) เป็นพยัญชนะ ตัวที่ 24 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย ในลำดับถัดจาก (ทหาร) และก่อนหน้า  (หนู) ออกเสียงอย่าง ท (ทหาร) จัดอยู่ในกลุ่มอักษรต่ำ ในระบบไตรยางศ์มีชื่อเรียกกำกับว่า "ธ ธง"

3-1 頭子音
         ธง ธนบัตร ธนาคาร ธนู ธรรมชาติ ธันวาคม ธุรกิจ
        ธูป ประชาธิปไตย ประธานบริษัท ประธานาธิบดี
        ประสิทธิภาพ พิธีกร วัฒนธรรม

3-2           末子音
พระพุทธ พันธุ์ วันพุธ โกรธ ปฏิเสธ อาวุธ
3-3  ธ์ 読まない
กุมภาพันธ์ ความสัมพันธ์ ประพันธ์ 


3 件のコメント:

 1. このコメントは投稿者によって削除されました。

  返信削除
 2. 2012年月 引越ししました

  返信削除
 3. 2012年1月 引越しました

  返信削除