ห้องเรีีียนภาษาไทยชั้นสูง 8月 金曜日19:00

2012年8月4日 19:00-20:30
วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
泰日文化倶楽部 806号教室
先生:1人 生徒:4人
教材 タイ国小学校国語の教科書
1.音読 、詩になっていて、韻文であり、


ชมดอกไม้
    ดอกอะำไรหลายชนิด       พี่ก็คิดอยางรู้
รีบแต่งตังจะไปดู               ถูสบู่ห่มสไป
    ดูต้นไม้เขียวชอุ่ม           บ้างเป็นพุ่มชวนมอง
พยักหน้าเรียกน้อง             ไปกันสองคนไหม
    นั่นแน่ะดอกมะลิลา         ดอกจำปาก็ช่างหอม
โน่นแน่ะดอกพะยอม           ลมพัดหอมไปไกล
   ดอกโสน บานเช้า           ดอกคัดเค้า บานเย็น
ดอกชบาสวยเด่น               ได้มาเห็นสบายใจ
   ต้นไม้เรียงเีคียงกัน          ไม่แบ่งชั้นแบ่งชนิด

เราเป็นเพื่อนใกล้ชิด            เราร่วมคิดร่วมใจ

2 タイ語を聞いて、日本語に訳す
  即時通訳 簡単な文であるけど、なかなか難しい
なかなか難しい。


2.宿題の添削 


日本語に訳す 文も単語も難しい
3 NHK world news Thai 添削
ニュースのタイトルとミャンマー関連の記事の訳を添削してもらう

3.宿題を受け取る
0 件のコメント:

コメントを投稿