ห้องเรีีียนภาษาไทยชั้นสูง 8月 月曜日19:30

2012年8月6日 月曜日 19:30-21:00
วันจันทร์ ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
先生 1人 生徒 3人
タイ語教室 泰日文化倶楽部
テキスト タイ語上級講座 読解と作文
ภาษาไทยขั้นสูง อ่านเอาเรี่องและเรียงความ

12課 水とタイ
บทที่ น้ากับคนไทย


12課の本文を音読 先生について音読する
表現 解説と例文を作る
タイの習慣について会話

0 件のコメント:

コメントを投稿