ภาษาไทยขั้นสูงタイ語上級講座第7課

8月中旬からはじめた 連続 12回のマンツーマンタイ語レッスンが終わった
タイ語上級講座の1課から7課まで快調に進んだ。

本文の音読と 練習問題を主に学んだ。
例文を作ると練習問題の回答は事前に家で勉強していたので、快調に進んだ。

9月からは週1回のマンツーマンタイ語レッスンを予約した。

2012年8月30日 10:00-10:50マンツーマンタイ語レッスン

ภาษาไทยขั้นสูงタイ語上級講座第7課 หัวและเท้า
本文の音読 単語の音読 


2012年8月31日 10:00-10:50 マンツーマンタイ語レッスン
ภาษาไทยขั้นสูงタイ語上級講座第7課 หัวและเท้า
例文を作る
練習Ⅰ 質問に答える
練習Ⅱ 穴埋め問題


宿る สิงสถิตย์
身体部位 อวัยวะ座っている人のそばに立って見下ろしている状態 ค้ำศีรษะ
目上の人  ผู้ใหญ่
身を屈める ค้อมตัว
失礼である เสียมารยาท
タブー สิ่งต้องห้าม
可愛がること  ความเอ็นดู
撫でる         ลูบ
しかしながら ในขณะเดียวกัน
罰を与える ลงโทษ
叩く  ตบ
力を入れて叩く ตี
むち        ไม้เรียว
定規        ไม้บรรทัด
尻           ก้น
手の平     ฝ่ามือ
避ける      หลีกเลี่ยง
向ける      หัน
尊敬する   เคารพ
頭を下げる  ก้มหัว กัมศิรษะ
より若い    เด็กกว่า
寿命が短い    อายุสี้น
寿命が長い  อายุยืน


แต่งประโยคตัวอย่าง
1-1  คนไทย(ถือว่า)หัวเป็นของสูง
1-2  คนไทย(ถือว่า)เลข ๙ เป็นมงคล
1-3  ดื่มเหล้า แล้วก็ขับรถ(ถือว่า)ผิดกฎจราจร
2-1  อาหารญี่ปุ่น(ไม่)ใช่อาหารจืด(เสียทีเดียวนัก) บางอย่างก็มีเผ็ด
2-2  ผักพวกนี้(ไม่)ไช่ทำในประเทศญี่ปุ่น(เสียทีเดียวนัก) บางอย่างก็มีสินค้านำเข้า
2-3  เขา(ไม่)ได้ยากจน(เสียทีเดียวนัก)
3-1  (เวลา)ฤดูร้อน อากาศ(จะ)ร้อนมาก
3-2  (เวลา)ฝนตกหนัก รถ(จะ)ติดจังเลย
3-3  (เวลา)วันหยุด ร้านแห่งนี้(จะ)มีลูกค้ามากมาย
4-1  (ไม่ว่า)คนไทย(หรือ)คนญี่ปุ่นชอบผลไม้หวาน
4-2  (ไม่ว่า)วันธรรมดา(หรือ)วันหยุด ศูนย์การค้าแห่งนี้ มีลูกค้ามามากมาย
4-3  (ไม่ว่า)ตอนเข้า(หรือ)ตอนเย็น แถวนี้รถติดจังเลย
5-1  ฉันจะซักผ้า(ให้)สะอาด(ที่สุดเท่าที่)จะสะอาด(ได้)
5-2  พนักงานขาย(ให้)มาก(ที่สุดเท่าที่)จะขาย(ได้)
5-3  ผมไปสำนักงาน(ให้)เร็ว(ที่สุดเท่าที่)จะเร็ว(ได้)
6-1  (ถึงแม้ว่า)บริษัทจะยุ่งมาก เขาหยุดงานไปเที่ยวเมืองไทย
6-2  (ถึงแม้ว่า)เขาไม่ได้พักผ่อนตอนกลางวัน เขาก็สบายดีมาก
6-3  (ถึงแม้ว่า)เขาไม่ได้ทานอาหารกลางวัน เขาก็ไม่หิวข้าย
7-1 เมืองไทย(ซึ่ง)เป็นประเทศร้อน ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
7-2  ปารีส(ซึ่ง)เป็นเมืองแฟชั่น เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส
7-3  เมืองเชียงใหม่(ซึ่ง)เป็นเมืองท่องเที่ยวตั้งอยู่ที่ภาคเหนือของประเทศไทย0 件のコメント:

コメントを投稿